map_slohello
Zemljevid


map_slohello

Gorizia


Goriška


oktober 2012 - april 2015 Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana

oktober 2012 - april 2015 Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana

februar 2009 - februar 2009 Enake možnosti v prostoru Alpe Jadran

marec 2007 - maj 2008 Ekonavade: čezmejni projekt okoljske vzgoje

januar 2007 - junij 2007 Možnosti dopolnjevanja in integracije v turistični ponudbi Primorske vzdolž italijansko-slovenske meje

julij 2006 - oktober 2007 TURSUB - Zaklad, ki ga velja odkrivati in ohranjati – podvodni svet Kopra, Gradeža in Caorl

junij 2006 - december 2007 AGHE -

maj 2006 - marec 2008 TIPI-NET - Mreža točk za ovrednotenje tipičnih pridelkov med Alpami in Jadranom

marec 2006 - september 2008 CIS - Ustanovitev italijansko-slovenskega storitvenega centra za zbiranje, analiziranje, ocenjevanje kakovosti in prodaje mleka (kravjega, kozjega, ovčjega) in nadaljnjo predelavo z inovativnimi tehnologijami v pomoč kmetijskim gospodarstvom

februar 2006 - december 2007 UE-LI-JE - Oljka v zgodovini, krajini ter gospodarstvu na območju slovenskih in italijanskih Brd: ohranitev in razvoj

januar 2006 - november 2007 OPSLOCOP - Slovenska priložnost II: oživitev gospodarstva v podporo čezmejnega sodelovanja malih in srednje velikih podjetij

januar 2006 - julij 2007 RAPIDE - Trajnostni razvoj rečnega turizma na gornjem Tilmentu

januar 2006 - marec 2008 Reteimpragricola - Pilotni projekt za pripravo čezmejne mreže kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev sistema za neposredno prodajo lastnih pridelkov z oznako kakovosti

januar 2006 - junij 2007 Val.Tra.Porti.Qualità - Ovrednotenje čezmejnih kakovostnih poljedelskih pridelkov

januar 2006 - december 2006 Šport kot sredstvo za gradnjo prijateljstva in spoznavanja okolja

januar 2006 - december 2007 PROMO – Promocija mobilnosti in varstvo čezmejnega dela

december 2005 - december 2007 TRANSLAND 2007 - Trajnostna prostorska zasnova čezmejnega prostora Slovenija-Italija

december 2005 - februar 2007 Obrambni sistem prve svetovne vojne 1915-1918 2. in 3. obrambna in povezovalna linija

november 2005 - december 2007 DISO-RE - Čezmejno sodelovanje in dobre prakse za čiščenje komunalnih odpadnih voda na vodnem območju Soče

oktober 2005 - november 2007 Izboljšanje cestne povezave doline Rezije z mejnim prehodom Učja

oktober 2005 - junij 2007 ST.A.AD - Štirje letni časi na Severnem Jadranu. turistična predstavitev kampanja mest, morfologije in naravnega okolja obalnih področij Veneta in Slovenije

oktober 2005 - oktober 2007 Beneška umetnost - Poti med zakladi renesančne beneške umetnosti

oktober 2005 - december 2007 AGROMIN - Kmetijstvo manjšin - Analiza in ovrednotenje tipičnih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

oktober 2005 - december 2007 Terra di castagne - Prostor kostanja

september 2005 - junij 2006 Umetnost doživljanja prostora: od Krasa do morja

september 2005 - december 2007 VALO-PT - Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

september 2005 - maj 2008 Čezmejno sodelovanje za nudenje zdravstvenih storitev

avgust 2005 - december 2007 TEMPO - Narava, kultura, šport brez meja – Tematske poti v Sloveniji, Furlaniji Julijski krajini in Venetu

julij 2005 - september 2007 Coveslo - Komuniciranje in celovita tržna promocija kakovostnega sadja, vrtnin in zelenjave iz pokrajine Benetke

maj 2005 - november 2006 Turizem brez meja: potovanje med barvami, glasbo in okusi

maj 2005 - marec 2007 Italijansko-slovensko partnerstvo za promocijo naravoslovnega turizma

maj 2005 - oktober 2007 Poti miru / Sentieri di pace

maj 2005 - april 2006 Integrirani tele turizem

maj 2005 - oktober 2006 Teritorialni marketing in upravljanje okolja

maj 2005 - september 2006 Umetniki ob meji

maj 2005 - december 2007 Čezmejne mladinske glasbene prireditve

april 2005 - maj 2007 Termalizem v duhu ohranjanja zdravja in medsebojnega spoznavanja

april 2005 - december 2007 SABOTIN - park miru

april 2005 - maj 2007 VALORVINO - Ovrednotenje vina kot kakovostnega izdelka na čezmejnem območju

april 2005 - julij 2008 Festival

marec 2005 - november 2006 LAGUNE

marec 2005 - november 2006 Muzej Cà Vendramin: mesto zgodovinskega, kulturnega in turističnega zanimanja

marec 2005 - april 2007 Mestna kultura

februar 2005 - november 2006 Od reke Piave proti vzhodu,turistične in kulturne poti

februar 2005 - november 2006 WATER - Wet area for tourism envir and recreation

februar 2005 - julij 2007 Kartosys - Sistem za promocijo turističnih kmetij na slovenski in italijanski strani Krasa

februar 2005 - december 2005 Eurogo 2004

januar 2005 - junij 2007 MED.TOUR – Srednjeveška tura – Potovanje po utrjenih mestih in gradovih čezmejnega območja

december 2004 - november 2005 Izboljšanje medobčinskih cestnih povezav z mejnim prehodom Most na Nadiži

december 2004 - april 2008 LACJO DROM (SREČNO POT): Vodne poti se srečajo in zbližajo

november 2004 - marec 2008 PRADA - Priprava sistema za oceno okuženosti s peronosporo na posameznim območjih

oktober 2004 - september 2005 Upravljalske tehnike za majhne čezmejne turistične ponudnike

oktober 2004 - september 2005 Tehnike za čiščenje morske onesnaženosti in za preventivno varstvo okolja

oktober 2004 - marec 2006 Tehnike animacije zgodovinskih, naravnoslovnih in rekreacijskih poti

september 2004 - december 2006 Turistične kmetije brez meja. Čezmejno sodelovanje na področju turističnih kmetij.

september 2004 - marec 2006 Ekomanager

september 2004 - marec 2007 Sodelovanje muzejev. Muzejske mreže: Projekt RMG

september 2004 - julij 2007 Park spomina: projekt za obnovo in oživitev zgodovinskega spomina na 1. svetovno vojno

september 2004 - december 2004 Projekt za funkcionalno preureditev mejnih tovornih terminalov med Štandrežem in Vrtojbo (glavna dela)

julij 2004 - december 2007 Brez zidov

junij 2004 - november 2005 V objemu narave med gostinstvom in kulturo - Promocija in marketing

maj 2004 - avgust 2005 Preseganje mej - v odkrivanju skupnega prostora

april 2004 - april 2007 Skupaj v Evropo

marec 2004 - april 2007 Čar čutov: dve deželi in dve vrsti gostoljubja se srečujeta na poteh vonjav, okusov, zvokov, ljudi in barv na turističnih kmetijah srednje Furlanije in zahodne Slovenije

marec 2004 - junij 2005 Bio-agricultural management and control

februar 2004 - oktober 2004 Umetniki dveh manjšin

januar 2004 - junij 2005 Promocija bioloških izdelkov, biološka-turistična pot med Benetkami in Portorožem - BIO TURIZEM

januar 2004 - avgust 2005 Eurego - študija o možni ustanovitvi evroregije v slovensko - italijanskem čezmejnem prostoru

december 2003 - junij 2005 Barvni vrtovi

november 2003 - junij 2005 Ovrednotenje tipičnih kmetijskih in morskih izdelkov v Beneški laguni ter na slovenskem ozemlju

november 2003 - junij 2005 AGRISLOVE.NET – Ovrednotenje čezmejne ponudbe turističnih kmetij s pomočjo ustanovitve informacijskega omrežja

oktober 2003 - junij 2006 Julijci v današnji in prihodnji podobi: Belopeška jezera

september 2003 - junij 2008 Posegi za obnovo naravnega okolja v biotopu barja Selvote

september 2003 - december 2005 Projekt UNIVERSITAS - Mednarodna univerza InCE v italijansko-slovenskem obmejnem območju. Možni scenariji za priložnosti območja

april 2003 - junij 2008 Koče in bivaki v alpskem loku za varno in primerno obiskovanje planin

april 2003 - junij 2006 Obnova in ovrednotenje kakovostnih sadnih vrst kot prispevek k biotski raznovrstnosti in biološki pridelavi sadja na čezmejnem območju

november 2002 - avgust 2004 Čezmejno omrežje med klinikami

oktober 2002 - september 2007 Izobraževalno okoljski projekt

september 2002 - december 2005 Kraška naravoslovna učna pot opremljena tudi za slepe

julij 2002 - september 2002 Med zvoki krajev – Mednarodni glasbeni festival

oktober 2000 - oktober 2006 Ukrepi za varovanje in ovrednotenje obalnega območja