map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Ekonavade: čezmejni projekt okoljske vzgoje

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BBFVG331209
 • Koristnik: Didaktično ravnateljstvo Dolina za šole in vrtce s slovenskim učnim jezikom
 • Partner:
  Nižja srednja šola s slovenskim učnim jezikom "Simon Gregorčič" (Dolina)
  Osnovna šola "Ciril Kosmač" (Piran - Pirano)

 • Opis: Projekt si je za cilj zastavil spodbujanje sodelovanja med osnovnošolskimi izobraževalnimi ustanovami na področju okoljskega izobraževanja. Namen dejavnosti je bila razložiti pomen recikliranja in ločenega zbiranja odpadkov. Šlo je torej za osveščanje o okoljskih problemih, pri čemer so spodbujali sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi šolami v širšem okviru evropske integracije. Izobraževalne cilje so dosegali preko dejavnosti, ki so jih predlagali in določili vsi partnerji in jih pretvorili v znanje, ki so si ga pridobili učenci, da bi lahko postali resnični evropski državljani. Cilj projekta je bil spodbujati ekološko in okoljsko zavest: Učenci so morali ugotoviti, iz katerih materialov so narejeni predmeti, ki jih uporabljamo, razumeti, da so rezerve surovin omejene, spoznati potreben čas za razkroj nekaterih materialov, razumeti pomembnost recikliranja in ločenega zbiranja odpadkov, spoznati faze recikliranja nekaterih materialov in se naučiti pravilno ločevati odpadke. Dejavnosti v okviru projekta so vključevale srečanja in posvete za izmenjavo dobrih praks in izkušenj med učitelji in učenci partnerskih šol, delavnice v razredih o ponovni rabi materialov, pridružitev k pobudi “M’illumino di meno”, obisk solin in muzejev v Piranu, izdelavo ekološke znamke za spodbujanje ekoloških navad, pripravo informativnega gradiva ter zaključno razstavo o projektu med praznikom Majenca, in sicer od 9. do 13. maja 2008 v Dolini.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2007
 • Datum konca projekta: maj 2008
 • Odobreni strošek: 19.502,64 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste