map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: CIS - Ustanovitev italijansko-slovenskega storitvenega centra za zbiranje, analiziranje, ocenjevanje kakovosti in prodaje mleka (kravjega, kozjega, ovčjega) in nadaljnjo predelavo z inovativnimi tehnologijami v pomoč kmetijskim gospodarstvom

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223508 AASLO223508
 • Koristnik: Gorska skupnost "Carnia"
 • Partner:
  Gorska skupnost "Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale"
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: Govedoreja, kozjereja in ovčereja na čezmejnem območju omogoča ohranjanje podeželske kulture in preživetje lokalnega prebivalstva. Reja predstavlja torej zelo pomemben socialni element, saj je vezana na tradicionalno kulturo teh krajev, ki temelji na kmetijskih dejavnostih. Reja drobnice na obmejnem pasu v Italiji močno upada, saj izdelki iz ovčjega ali kozjega mleka nimajo velike vrednosti in zato je vedno manj razlogov za nova vlaganja. Laboratorij za mleko novogoriške KGZS, centralni laboratorij za mleko v Rimu in laboratorij v Codroipu že več let sodelujejo pri analizi mleka, saj postaja trg mleka vedno bolj zahteven in so zato potrebne nove raziskave te surovine. V okviru projekta je bil zgrajen obrat za stekleničenje kravjega, kozjega in ovčjega mleka iz goratih predelov v Italiji (Tolmeč), na slovenski strani pa posodobljen ekspirmentalni laboratorij za mleko. Partnerji želijo tudi vzpostaviti trajno sodelovanje med skupnostmi (znanstvenimi in lokalnimi) na področju reje drobnice in goveda za pridelavo mleka ter najti nove možnosti za pridelavo in prodajo svežega mleka in mlečnih izdelkov. V okviru projekta je bilo vzpostavljeno stalno, učinkovito in dvostransko strokovno sodelovanje pri reševanju vprašanj reje živali za pridelavo mleka in opravljanje selekcije, s ciljem zagotoviti boljšo kakovost mleka. Pozornost je bila posvečena zlasti iskanju novih usmeritev za pridelavo in inovativnim tehnologijam v podporo pridelovalcem.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2006
 • Datum konca projekta: september 2008
 • Odobreni strošek: 560.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Goriška