map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Čezmejno omrežje med klinikami

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAVEN332057
 • Koristnik: Krajevna zdravstvena enota št. 13 (Mirano)
 • Partner:
  Bolnišnica "Sežana"
  Slovensko zdravniško društvo Trst - Gorica
  Splošna bolnišnica "Izola" (Izola - Isola)

 • Opis: Projekt je namenjen izdelavi raziskovalne mreže in storitev za obdelavo kliničnih podatkov in slik, ki so pridobljeni med bolnišničnimi zdravstvenimi preiskavami. Namen tega je racionalizacija virov ter zagon novih preventivnih programov. Nastavljen je bil torej zdravstveni intranet, v katerega so zajete tako lokalne socialno-zdravstvene enote iz Pola iz Mirana, Dola in Noale, kot tudi zdravstvene ustanove in zdravniki splošne medicine. Mreža omogoča integracijo in upravljanje informativne baze podatkov, izmenjavo kliničnih podatkov ter konzultacijo kartonov pacientov. Za uspešno sodelovanje s slovenskimi bolnišnicami je bilo določenih nekaj področij, iz katerih se izvajajo skupne raziskave. Izvedla se je tudi analiza obeh organizacijskih zdravstvenih modelov, da bi proučili ukrepe, potrebne za uskladitev sistemov. V novem okolju je možno izvajati preiskovalne metode, ki uporabljajo mikroskopijo, endoskopijo in ekografijo in ki delujejo na osnovi »Microsoft SQL Server 2000«. Taka struktura odjemalec-strežnik je popolnoma skladna z bolnišničnim informacijskim sistemom (HIS) in omogoča upravljanje kliničnega kartona pacienta, kjer so priložene slike k podatkovni bazi opravljenih preiskav. Za nastavitev novega programskega sistema so morali izvesti nekaj izobraževalnih srečanj z zdravniki. V to prvo fazo preskušanja so bili vključeni oddelki patološke anatomije, splošne medicine, kirurgije in pneumologije.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2002
 • Datum konca projekta: avgust 2004
 • Odobreni strošek: 157.090,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste