map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Preseganje mej - v odkrivanju skupnega prostora

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331200
 • Koristnik: Državni izobraževalni zavod s slovenskim učnim jezikom: Poklicni zavod za trgovske dejavnosti "I. Cankar" - Trgovski tehnični zavod "Ž. Zois" - Industrijski tehnični zavod "J. Vega"
 • Partner:
  Gimnazija "Nova Gorica"
  Državni klasični izobraževalni zavod "D. Alighieri" - Znanstvena smer "Duca degli Abruzzi" - Pedagoška smer "S. Slataper" (Gorizia)
  Državni tehnični izobraževalni zavod: Trgovski zavod "L. Einaudi" - Industrijski zavod "G. Marconi" (Staranzano)
  Državni znanstveni licej "Michelangelo Buonarotti" (Monfalcone)

 • Opis: Glavni cilj obravnavanega projekta je bil lajšati premagovanje kulturnih pregrad, etničnih, verskih, jezikovnih, ekonomskih in političnih razlik mladih generacij, da bi si privzgojili močno evropsko identiteto, ki združuje v miroljubju in sodelovanju. V ta namen so v okviru projekta predvideli različne priložnosti za srečanja med učenci. Projekt se je delil na tri delovna področja. V prvem so se ukvarjali z zgodovino in spominom: Šlo je za raziskavo, usmerjeno v odkrivanje skupnega prostora na tej in oni strani meje, upoštevaje izgradnjo nove identitete v okviru Evropske unije. S takšno raziskavo so omogočili preučevanje dinamik v družbenem, kulturnem in ekonomskem okolju, v katerem delujejo mladi. Namen konkretnih dejavnosti je bil raziskovati današnji odnos mladih do zgodovine. Drugo delovno področje je vključevalo vprašanje literarnega in umetniškega izražanja: V ta namen so predvideli dejavnosti, ki so zajemale zgodovinsko-literarna in umetniško-urbanistična vprašanja. Obravnavalo se je obdobje od tridesetih let prejšnjega stoletja do obdobja po drugi svetovni vojni. Zadnje področje je vključevalo izrazno in gledališko dejavnost. Sklop se je delil v dve fazi: “Markova potovanja” so bila vodena branja, ki so jih vodili učenci. Tem je sledila priprava gledališke predstave, navdihnjena po potovanjih Marca Pola. V drugi fazi, naslovljeni “Pripovedovati o meji”, so se učenci ukvarjali z dojemanjem meje in kulturnimi obrazi svojega ozemlja. Projekt se je zaključil s pisnim izdelkom, v katerem so zbrali razmišljanja učencev na posamezne teme, v dodatku pa prispevek učiteljev animatorjev in kulturnega posrednika.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2004
 • Datum konca projekta: avgust 2005
 • Odobreni strošek: 15.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia