map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Coveslo - Komuniciranje in celovita tržna promocija kakovostnega sadja, vrtnin in zelenjave iz pokrajine Benetke

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: CBVEN223518
 • Koristnik: Zveza vrtnarjev in sadjarjev Veneto (Zero Branco)
 • Partner:
  Geaprodukt d.o.o. (Ljubljana)

 • Opis: Namen projekta je povečati prodajo tipičnih kmetijskih izdelkov s čezmejnega območja. V ta namen je bilo pripravljeno promocijsko gradivo v dveh jezikih in organizirani posebni dogodki v nakupovalnih središčih na obeh straneh meje, katerih namen sta informiranje in promocija izdelkov. Dodatno so bili v okviru dogodkov preučeni različni načini ponujanja izdelkov, da bi le-ti bili privlačni za slovenskega potrošnika. Ker lahko Slovenija predstavlja odličen distribucijski trg za tipične izdelke iz Veneta in je poudarjanje italijanske proizvodnje in proizvodnje pokrajine Benekte olajšano zaradi bližine obeh trgov, je pomembno izboljšati poznavanje in spodbujati promocijske akcije namenjene tipični in biološki lokalni proizvodnji. Logična posledica projekta so podpisani sporazumi o izmenjavi, s katerimi se bosta dve območji še tesneje povezali ter v Sloveniji spodbujali povpraševanje po bioloških in tipičnih izdelkih iz pokrajine Benetke. Na ta način se lahko v Sloveniji poveča potrošnja italijanskih izdelkov, ki so označeni z določenimi certifikati kakovosti (tipični ali biološki izdelki itd) ter se izboljša izmenjava med slovenskimi in italijanskimi pridelovalci, kar omogoči in ustvari konkretne možnosti za izmenjavo in uporabo obojestranskih prodajnih poti.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: julij 2005
 • Datum konca projekta: september 2007
 • Odobreni strošek: 100.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Padova