map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Izboljšanje medobčinskih cestnih povezav z mejnim prehodom Most na Nadiži

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: AAFVG112336
 • Koristnik: SDAG S.p.A. (S. Andrea)
 • Partner:
  Fersped d.d. (Nova Gorica)
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Proces funkcionalne preureditve mejnih tovornih terminalov je tesno povezan z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo in novimi predpisi s carinskega področja. Projekt predstavlja odgovor na novonastalo situacijo, zaradi katere se predvideva sprememba in prekvalifikacija mejnih terminalov Štandrež in Vrtojba ter vzpostavitev tehničnih in strukturnih povezav med sosednjima terminaloma na italijanski in slovenski strani. Tako bo nastal napreden logistični terminal, ki bo odgovarjal povpraševanju mednarodnega prometa vzdolž 5. koridorja. S tehničnega vidika je ukrep sestavljen iz dveh delov, in sicer glavnih in dodatnih del. Med dodatna dela sodi študija o izvedljivosti logistične ploščadi, s katero naj bi se izboljšale in dopolnile storitve, ki jih nudi infrastruktura na terminalu. V okviru študije se pripravijo statistične analize cestnega in železniškega prometa v Sloveniji in Italiji, ugotovijo se priložnosti za razvoj in preučijo nacionalne in evropske politike za področji prevozništva in logistike.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2004
 • Datum konca projekta: november 2005
 • Odobreni strošek: 364.257,29 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia