map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Umetnost doživljanja prostora: od Krasa do morja

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: CAFVG222460
 • Koristnik: Združenje Pro Loco Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  Inkubator d.o.o. (Sežana)
  Obrtna zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Sežana

 • Opis: Projekt je nadaljevanje in nadgradnja že izvedenih projektov s področja gastronomije in enologije, zlasti tistih, ki so se izvedli na Krasu. Manjšim gostinskim obratom je na ta način ponujena priložnost za skupno trženje, organizacijo dogodkov za promocijo novih izdelkov in omogočen dostop za posebno usposabljanje. Manjši gostinski obrati bi si individualno te storitve težje zagotovili. Projekt je bil zasnovan horizontalno (vodenje in koordinacija projekta) in izveden v petih časovnih fazah: predhodne delavnice, strateški načrt za trženje, posebno usposabljanje turističnih ponudnikov, promocijski dogodki in predstavitev doseženih rezultatov. V okviru projekta je bila izdelana skupna blagovna znamka, načrt trženja in koledar mikro dogodkov s področja gastronomije in enologije, natisnjena je bila brošura z zemljevidom območja in opisom sodelujočih restavracij. V projekt so bili vključeni tudi dogodki “Starodavni jesenski okusi”, “Martinovanje” v Miljah in “Okusi tradicije” v Trstu. Na koncu je bila izdelana še publikacija, rezultati projekta pa so bili predstavljeni na kongresu.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2005
 • Datum konca projekta: junij 2006
 • Odobreni strošek: 59.155,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone