map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Izboljšanje cestne povezave doline Rezije z mejnim prehodom Učja

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: AAFVG112223
 • Koristnik: Gorska skupnost "Torre, Natisone e Collio"
 • Partner:
  Občina Drenchia
  Občina Prepotto
  Občina Savogna
  Občina Bovec
  Občina Kobarid
  PRC - Posoški razvojni center (Kobarid)
  Upravna enota (Tolmin)

 • Opis: Oživitev čezmejnega prometa, ki je bil najprej onemogočen nato pa petdeset let omejen zaradi meje in nasprotnih geopolitičnih in gospodarskih sistemov, je potrebna zaradi lažjega sodelovanja na osnovi novih družbenih in gospodarskih odnosov med lokalnim prebivalstvom in krepitve procesa integracije vzdolž meje med Slovenijo in Italijo. V okviru projekta je predvidena obnova in ureditev manjših cest, ki povezujejo lokalno cestno infrastrukturo obmejnih občin. Konkretno spadajo v projekt naslednji infrastrukturni projekti: cestni odsek od kraja Čeplešišče (občina Sovodnje) do mejnega prehoda Livek - Polava na slovenski strani; cestni odsek od Kraja (Občina Dreka) do prelaza Pušno in na slovenski strani izgradnja ceste med Volčami in Pušnim ter razširitev odseka P ušno -Kanalsk i Kolovrat-Kambreško; izboljša nje povezave na odsek ih Kovačevica-Britof in Prapotno -Britof (občina Prapotno)-mejni prehod Britof, na slovenski strani pa na odseku Britof-Lig-Kanal ob Soči. Z nadgradnjo obstoječih cestnih povezav skuša projekt prispevati k ustvarjanju skupnega družbenega, gospodarskega in kulturnega prostora na čezmejnem območju.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2005
 • Datum konca projekta: november 2007
 • Odobreni strošek: 603.471,46 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Obalno-Kraška, Goriška