map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: TEMPO - Narava, kultura, šport brez meja – Tematske poti v Sloveniji, Furlaniji Julijski krajini in Venetu

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222527, AASLO222527
 • Koristnik: SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Cividale del Friuli)
 • Partner:
  Športno društvo "Blue Arrows" (S. Stino di Livenza)
  Združenje za turistično promocijo "Bibione - Caorle"
  Trgovinska zbornica (Trieste)
  Gospodarsko turistični odbor "Rilke" (Duino - Aurisina)
  Občina Caorle
  Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  Občina S. Michele al Tagliamento
  Občina S. Stino di Livenza
  Občina Trieste
  Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Koper - Capodistria)
  Konzorcij za turistično promocijo "Veneto Orientale" (Bibione - Caorle)
  Konzorcij za zaščito kontroliranega porekla vin "Kras" (Trieste)
  Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)
  Goriški muzej
  Center za storitve in dokumentacijo za mednarodno gospodarsko sodelovanje (Gorizia)
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Pokrajina Trieste
  Pokrajina Venezia
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Turistica – Visoka šola za turizem Portorož - Univerza na Primorskem
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)
  Zavod Albert Borschette - Združenje za mednarodno sodelovanje
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem

 • Opis: Cilj projekta “TEMPO” je bil pripraviti čezmejno turistično ponudbo z združevanjem različnih programov, ki se ponujajo na čezmejnem območju. Namen projekta je bil ustvariti raznoliko in celovito turistično čezmejno ponudbo s povezovanjem treh za turizem pomembnih področij: narava, kultura in šport. S pristopom od spodaj navzgor ter s pomočjo strateške in znanstvene analize, so projektni partnerji ugotovili potrebe območja, te javnim in zasebnim organizacijam omogočili, da ovrednotijo in oglašujejo tematske poti na tem območju (poti, kolesarske in druge povezave), tako da so partnerji s sinergičnim delovanjem v omrežju ustvariti celovito podobo območja v Sloveniji in Italiji. V okviru projekta so bile popisane in katalogizirane glavne turistične atrakcije, tematske poti in ponudba območja, izdelana je bila strategija za trženje, ovrednotenje, nadgradnjo ali prilagoditev povezav in tematskih poti na področju narave, kulture in družbe na širšem območju.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: avgust 2005
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 143.292,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Venezia, Obalno-Kraška