map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Skupaj v Evropo

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331197
 • Koristnik: Državno didaktično ravnateljstvo s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom
 • Partner:
  Zadruga "Novi Matajur" (Cividale del Friuli)
  Državno didaktično ravnateljstvo Cividale del Friuli
  Državno didaktično ravnateljstvo Manzano
  Državno didaktično ravnateljstvo Moggio Udinese
  Društvo "Beneško gledališče" (Cividale del Friuli)
  Društvo beneških umetnikov (S. Pietro al Natisone)
  Večstopenjski šolski zavod "S. Pietro al Natisone"
  Večstopenjski šolski zavod "Tarcento"
  Osnovna šola "Bovec"
  Osnovna šola "Cerkno"
  Osnovna šola "France Bevk" (Tolmin)
  Osnovna šola "Most na Soči"
  Osnovna šola "Simon Gregorčič" (Kobarid)
  Srednja šola "Via Udine" (Cividale del Friuli)
  Zavod za slovensko izobraževanje

 • Opis: Opisani projekt predvideva sodelovanje šol v obmejnem območju prek računalniških stikov, srečanj in skupnih dejavnosti učiteljev in učencev. Da bi spodbudili sodelovanje med vsemi partnerji, so izvedli razširitev in pripravili prevod obstoječega medšolskega omrežja (www.ragazzidelfiume.it), ki deluje kot podpora za izmenjavo informacij med učenci, za vodenje foruma za učitelje in kot mesto za predstavitev dejavnosti šol. Posebno pozornost so namenili primerjavi obeh šolskih sistemov - zlasti izmenjavi med učitelji, deloma pa izmenjavi med učenci. Srečanja so bila v prvi vrsti posvečena predstavitvi računalniškega orodja, v želji, da bi ga lahko bolje uporabljali izmenjavo informacij, zapažanj in izkušenj ter za obveščanje učiteljev, da si zagotovijo nujno usposobljenost za izvedbo predvidenih skupnih dejavnosti. Posamezne šole so pripravile dejavnosti, prek katerih so učenci z obeh strani meje prišli v neposreden stik. Oblikovanje manjših skupin se je izkazalo za bolj učinkovito, tudi namen dejavnosti ni bil, da se celotna izkušnja zreducira na občasna srečanja, pač pa da se otroci usmerijo v skupno prizadevanje, ki se bodo nadaljevala v prihodnosti. Prednost so namenili izraznim dejavnostim in raziskovanju okolja, kar je vodilo v neposredno primerjavo med stvarnostjo na eni in drugi strani meje. V nadaljevanju so posamezne izkušnje predstavili na medmrežju kot skupno dediščino, ki naj deluje kot spodbuda za ostale šole, ki so sodelovale pri projektu. Dodatno so predvideli še izmenjavo rezultatov v tiskani ali elektronski obliki.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2004
 • Datum konca projekta: april 2007
 • Odobreni strošek: 49.865,70 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Treviso