map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Val.Tra.Porti.Qualità - Ovrednotenje čezmejnih kakovostnih poljedelskih pridelkov

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BCVEN223517
 • Koristnik: Zveza vrtnarjev in sadjarjev Veneto (Zero Branco)
 • Partner:
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: Namen projekta je s pomočjo strokovnega posvetovanja s slovenskim partnerjem zagotoviti promocijo in pospešiti ter izboljšati prodajo kakovstnih in tipičnih pridelkov s čezmejnega območja. V ta namen se izvedejo aktivnosti osveščanja pridelovalcev sadja in zelenjave, veleprodajalcev, gostincev in turističnih ponudnikov, da bi poudarili pomen pridelave zdravih in kakovostnih živil ter ponudbe dodatnih storitev. Splošni cilj projekta je pripraviti kampanjo informiranja o evropskih pridelkih s certifikatom kakovosti. Pri tem se predstavijo predpisi za pridelavo certificiranih izdelkov, z namenom uveljavitve izdelkov s certifikatom na slovenskem in italijanskem trgu namesto splošnih izdelkov. V okviru projekta so bile preučene proizvodne verige sadja in zelenjave na čezmejnem območju, posredni in neposredni gospodarski vidiki na tem območju ter potrošniške navade lokalnega prebivalstva. V naslednji fazi je bila izdelana publikacija v treh jezikih, v kateri so predstavljene gospodarske značilnosti sektorja; za vsako pridelovalno panogo so tako navedene povprečne količine, način pridelave, predelave in shranjevanja posameznih pridelekov ter predvidena potrošnja na prebivalca. Organizirana so bila številna promocijska srečanja, v sklopu katerih je potekala predstavitev slovenskih in italijanskih izdelkov, sadja in zelenjave. Na srečanjih so obiskovalcem razdelili še zgoščenko in DVD, ki sta nastala v okviru projekta, in predstavljata namen projekta in posamezne živilske izdelke iz obeh območij. Na ta način se skuša potrošnike prepričati, da raje kupujejo izdelke s priznano kakovostjo.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 88.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia