map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: VALO-PT - Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223433 AASLO223433
 • Koristnik: Pokrajina Gorizia
 • Partner:
  Italijanska konfederacija kmetovalcev (Gorizia)
  Občina Doberdò del Lago - Doberdob
  Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  Občina Fogliano - Redipuglia
  Občina Gorizia
  Občina Monfalcone
  Občina Monrupino - Repentabor
  Občina Ronchi dei Legionari
  Občina S. Dorligo della Valle - Dolina
  Občina Sagrado
  Občina Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči
  Občina Sgonico - Zgonik
  Konzorcij za zaščito "Vini Collio" (Cormons)
  Kmečka zveza (Trieste)
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Promocijski odbor za vrednotenje mlečno - sirarskih izdelkov Krasa v Tržaški pokrajini
  Pokrajina Trieste
  RA ROD - Razvojna agencija ROD
  Odbor za ovrednotenje tržaškega ekstra deviškega oljčnega olja (Trieste)
  UAG - Zveza kmetovalcev Julijske krajine (Gorizia)
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem

 • Opis: Projekt je nastal z namenom izboljšanja stanja kmetijskih gospodarstev in spodbujanja konkurenčnosti kmetijstva na osnovi načel trajnostnega in sonaravnega razvoja v skladu z okoljevarstvenimi usmeritvami. Iz večletnega dela na terenu se je namreč pokazala potreba po skupni analizi in natančnemu razvoju tipičnih kmetijskih izdelkov na čezmejnem območju, zlasti kakovostnih, bioloških, tradicionalnih in tipičnih izdelkov. Glavni namen projekta “VALO-PT” je pripraviti skupno čezmejno podatkovno bazo tipičnih izdelkov. S pomočjo dogodkov, informativnega gradiva in s postavitvijo več Info točk, na katere se kmetijska gospodarstva lahko obrnejo, prispeva projekt k širši prepoznavnosti primarnega sektorja. Projekt je namenjen različnim dejavnostim in proizvodom: pridelava mesa in mleka, sadjarstvo, oljkarstvo, pridelava vrtnin, vinogradništvo, zdravilna zelišča in tipične jedi. Z ustrezno kakovostjo se lahko doseže veliko širšo ciljno javnost in se zagotovi tudi promocija čezmejnega območja. Na tej podlagi se lahko poveča tudi število delovnih mest v pridelavi in proizvodnji tipičnih bioloških in naravnih živil. Namen projekta je torej spodbuditi raznolikost ponudbe, ovrednotiti lokalne proizvode ter izvesti aktivnosti za ovrednotenje proizvodov z visoko dodano vrednostjo, predvsem tipičnih in tradicionalnih lokalnih izdelkov, kar prispeva k povečanju prepoznavnosti tako izdelkov kot območja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2005
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 327.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Goriška