map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: ST.A.AD - Štirje letni časi na Severnem Jadranu. turistična predstavitev kampanja mest, morfologije in naravnega okolja obalnih področij Veneta in Slovenije

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BBVEN222497
 • Koristnik: Trgovinska zbornica (Venezia)
 • Partner:
  Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Izola - Isola)
  Posebna ustanova Trgovinske zbornice Venezia

 • Opis: Projekt “ST.A.AD” obsega obširne aktivnosti namenjene ovrednotenju različnih področij: turizem, varstvo okolja, gospodarstvo, zgodovinsko in umetniško dediščino, naravno okolje in morfologijo mestnih središč na območju pokrajine Veneto in zrcalnih slovenskih območjih. Izdelani so bili trije turistični vodiči, od katerih je bil vsak namenjen enemu posebnemu vidiku severnega Jadrana. Vodiči zvesto predstavljajo skladnost med območji dežele Veneto in delom Slovenije, pri čemer je izpostavljena skupna zgodovinska, naravna in kulturna dediščina. Izdelan je bil tudi DVD, na katerem se ob glasbi Vivaldija in Tartinija vrtijo fotografije Benetk in mest na slovenski obali, saj so glasba in podobe univerzalen jezik. Namen projekta je bil spodbuditi nove oblike trajnostnega in ne le sezonskega turizma in preusmeriti pretok turistov v manjša središča, na podeželje in v naravne ekosisteme ter poudariti pomen spoštovanja okolja in prostora. Projekt “ST.A.AD” je logično nadaljevanje aktivnosti za ovrednotenje območja in lepot v deželi Veneto in Sloveniji, ki so se leta 2004 začela s tematskimi projekti “Glasovi in zvoki”, “Portolando Adriatico” in še dodatno “Po poteh sakralne umetnosti”. Prijavitelj bi želel še naprej zasledovati cilje predhodnih projektov ter zagotoviti obveščanje o rezultatih, promocijo in ohranjanje zanimanja do odkrivanja in ovrednotenja pogosto zanemarjene kulturne dediščine in tradicije.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2005
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 156.564,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Venezia