map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: UE-LI-JE - Oljka v zgodovini, krajini ter gospodarstvu na območju slovenskih in italijanskih Brd: ohranitev in razvoj

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223510 AASLO223510
 • Koristnik: ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
 • Partner:
  Društvo olkarjev "Brda" (Dobrovo v Goriških Brdih)
  Državni tehnični zavod za kmetijstvo "Paolino d'Aquileia" (Cividale del Friuli)
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Brda
  Občina Kanal ob Soči
  Občina Miren - Kostanjevica
  Občina Šempeter-Vrtojba

 • Opis: V Goriških Brdih in v Brdih v vzhodni Furlaniji je bilo oljkarstvo pomembno, vendar nekoliko marginalizirano zaradi vinogradništva, ki je bilo vedno eno izmed glavnih virov dohodka. Namen projekta je s pomočjo preučevanja in ovrednotenja lokalnih sort oljk ter izboljšanja tehnik pridelave olja spodbuditi in razviti gojenje oljk na tem območju. Tako bi nastal produkt, ki se razlikuje in prispeva h krajinskim in okoljskim vrednotam ter predstavlja dodaten vir prihodka za kmetijska gospodarstva. Vse to prispeva k ohranitvi tako naravnih vrednot kot kulturne dediščine, obenem pa projekt skuša prispevati k tudi povečanju porabo oljčnega olja kot zdravju koristnega živila in ga kot takega tudi pridelovati. V ta namen so se, včasih celo s pomočjo molekularne analize, skrbno preučile in določile avtohtone ali stare sorte oljk tega območja. Za vsako sorto so bili pripravljeni natančni opisi vegetativnih lastnosti, prilagajanja podnebnim okoliščinam, odpornosti na napade parazitov ter proizvodnih potencialov. Izvedene so bile tudi fizikalno-kemijske in organoleptične analize proizvedenih olj za natančno določitev značilnosti posameznih pridelkov. V okviru projekta se spodbuja racionalne tehnike pridelave, ki so v skladu s krajino in okoljem ter omogočajo tako kvantitativen kot kvalitativen napredek v proizvodnji olja na severni meji oljkarske dejavnosti, kjer je dobra kvaliteta olja. S predvidenemi ukrepi se želi tudi dodatno ovrednosti območje kot celoto. V Sloveniji je bila v okviru projekta postavljena tudi nova torklja in pripravljena čezmejna teritorialna znamka za promocijo in trženje najbolj zanimih sort. Poleg oljarne sta bili odprti še dve razstavni mesti, in sicer na Dobrovem (Slovenija) in v Čedadu (Italija), kjer bodo lokalni prebivalci, turisti in obiskovalci lahko prejeli in perizkušali proizvedeno olje. V splošnem je projekt, poleg postavitve oljarne, prispeval tudi k razvoju oljkarstva kot dopolnilne dejavnosti vingoradništva, ovrednotenju avtohtonih sort in predstavitvi novih znanj in tehnik za pravilno čezmejno upravljanje oljčnih nasadov ob spoštovanju naravnih danosti.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: februar 2006
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 156.985,39 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Obalno-Kraška