31_slohello
Kontakti


31_slohello

Skupni organ upravljanja

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
E-mail:

 • Laura Comelli
Sodelavci/ke organa upravljanja:

 • Sandrina Facchettin
 • Sandy Petrossi
 • Chiara Vecchiato
 • Raffaella Silvestri
 • Rosa D'Amore
Elektronska pošta z digitalnim certifikatom
Za izmenjavo/posredovanje prošenj, izjav, podatkov, informacij in dokumentov, ki mora potekati izključno preko elektronske pošte z digitalnim certifikatom (»PEC – posta elettronica certificata«):Urnik sprejemne pisarne:
Urnik sprejemne pisane v Trstu, Corso Cavour 1 (pritličje): ponedeljek-petek od 9.00 do 12.00.

interreg_ITALIA-SLOVENIJA-01

Skupni sekretariat Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija–2014-2020
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 3775907
E-mail:

 • Romina Kocina

 • Aljoša Sosol

 • Michele Becia


 • Barbara Cernetig

 • Claudia Ferluga
Skupni tehnični sekretariat
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013

 • Michela Stefani
Slovenska info točka
Služba vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel. (+386) 5 7318 533
Fax (+386) 5 7318 531
E-mail:

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo