projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
Partner

Ukrep

Dežela / Statistična regija

Pokrajina


oktober 2012 - april 2015 Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana

oktober 2012 - april 2015 Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana

februar 2009 - februar 2009 Enake možnosti v prostoru Alpe Jadran

december 2007 - junij 2008 METE-Ozemlje Tiepolow

december 2007 - junij 2008 METE-Ozemlje Tiepolow

maj 2007 - januar 2008 Inovacijski management

marec 2007 - maj 2008 Ekonavade: čezmejni projekt okoljske vzgoje

januar 2007 - marec 2008 AGRIMONT – Inovativno kmetijstvo na čezmejnem gorskem območju

januar 2007 - junij 2007 Možnosti dopolnjevanja in integracije v turistični ponudbi Primorske vzdolž italijansko-slovenske meje

december 2006 - junij 2008 CROSS V - Strategija razvoja 5. koridorja s posebnim poudarkom na odseku med Italijo in Slovenijo ter študija izvedljivosti nove železniške proge Trst – Divača ob izvajanju Odločbe (ES) št. 884/2004

november 2006 - marec 2008 PRO.VITE - Promocija in informiranje o kakovosti in sledljivosti vina iz Slovenije in vzhodnega Veneta

oktober 2006 - februar 2008 OTIS - Čezmejno opazovališče delovanja pristaniških con Trsta, Tržiča in Kopra

julij 2006 - november 2006 TRA.VE.SLO - Zgodovina, tradicija in okolje, kot turistična promocija majhnih občin na obmejnem območju vzhodnega dela Veneta in Slovenije

julij 2006 - oktober 2007 TURSUB - Zaklad, ki ga velja odkrivati in ohranjati – podvodni svet Kopra, Gradeža in Caorl

julij 2006 - december 2007 BULLABILITY - Uporaba inovativnih laboratorijskih tehnik za genetsko izboljšanje plodnosti in uporabnosti mleka različnih vrst goveda za pridelavo sira

junij 2006 - december 2007 AGHE -

junij 2006 - marec 2008 TROPLO - Vzpostavitev čezmejnega sodelovanja pri kompostiranju stranskih produktov v pridelavi oljk

maj 2006 - marec 2008 TIPI-NET - Mreža točk za ovrednotenje tipičnih pridelkov med Alpami in Jadranom

marec 2006 - september 2008 CIS - Ustanovitev italijansko-slovenskega storitvenega centra za zbiranje, analiziranje, ocenjevanje kakovosti in prodaje mleka (kravjega, kozjega, ovčjega) in nadaljnjo predelavo z inovativnimi tehnologijami v pomoč kmetijskim gospodarstvom

marec 2006 - marec 2008 IV Gamma - Nove tehnologije pridelave, proizvodnje, predelave in shranjevanja avtohtonih dišavnic in zdravilnih zelišč

februar 2006 - december 2007 UE-LI-JE - Oljka v zgodovini, krajini ter gospodarstvu na območju slovenskih in italijanskih Brd: ohranitev in razvoj

januar 2006 - november 2007 OPSLOCOP - Slovenska priložnost II: oživitev gospodarstva v podporo čezmejnega sodelovanja malih in srednje velikih podjetij

januar 2006 - julij 2007 RAPIDE - Trajnostni razvoj rečnega turizma na gornjem Tilmentu

januar 2006 - oktober 2007 Ciak - Ciak girando

januar 2006 - marec 2008 Pro.tur.rurale - Turistična promocija poti na območju bonifike in kmetijskih objektov na čezmejnem območju

januar 2006 - avgust 2007 LAND ART & WINE - Po poteh umetnostne obrti in vina

januar 2006 - marec 2008 Reteimpragricola - Pilotni projekt za pripravo čezmejne mreže kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev sistema za neposredno prodajo lastnih pridelkov z oznako kakovosti

januar 2006 - junij 2007 OviLatVeSlo - Projekt za pripravo raziskave o čezmejnem ovčjem mleku, tehnikah pridelave in kakovosti proizvodov ter vzpostavitev sledljivosti izdelkov

januar 2006 - junij 2007 Pro.Lipra.Slo - Čezmejna promocija vina s kontroliranim geografskim poreklom iz območja Lison Pramaggiore in Slovenije

januar 2006 - junij 2007 Val.Tra.Porti.Qualità - Ovrednotenje čezmejnih kakovostnih poljedelskih pridelkov

januar 2006 - december 2006 Šport kot sredstvo za gradnjo prijateljstva in spoznavanja okolja

januar 2006 - september 2008 Integracija doktorskega študija bioloških znanosti na italijanskih in slovenskih akademskih inštitucijah

januar 2006 - december 2007 PROMO – Promocija mobilnosti in varstvo čezmejnega dela

januar 2006 - april 2008 Sodelovanje za nego bolnika / bolnik brez meje

december 2005 - december 2007 TRANSLAND 2007 - Trajnostna prostorska zasnova čezmejnega prostora Slovenija-Italija

december 2005 - december 2006 Sporazumevanje brez meja

december 2005 - oktober 2007 Potovanje iz Topolovo v Abitante

december 2005 - februar 2007 Obrambni sistem prve svetovne vojne 1915-1918 2. in 3. obrambna in povezovalna linija

november 2005 - december 2007 MAPSHARING - Določanje skupnih instrumentov in metodologij v namen sestavitve skupne mape prostorskih znanj in izvajanja strateške okoljske presoje na čezmejnem območju Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in Republike Slovenije

november 2005 - december 2007 PALPIS - Čezmejno sodelovanje in čezmejni načrti upravljanja na naravovarstveno pomembnih območjih v južnih Julijskih Alpah

november 2005 - december 2007 DISO-MA - Čezmejno sodelovanje in dobre prakse za čiščenje komunalnih odpadnih voda na vodnem območju Soče

november 2005 - december 2007 DISO-PRA - Čezmejno sodelovanje in dobre prakse za čiščenje komunalnih odpadnih voda na vodnem območju Soče

november 2005 - december 2007 DISO-RE - Čezmejno sodelovanje in dobre prakse za čiščenje komunalnih odpadnih voda na vodnem območju Soče

november 2005 - junij 2007 Musa - Animirani muzej

oktober 2005 - november 2007 Izboljšanje cestne povezave doline Rezije z mejnim prehodom Učja

oktober 2005 - junij 2007 ST.A.AD - Štirje letni časi na Severnem Jadranu. turistična predstavitev kampanja mest, morfologije in naravnega okolja obalnih področij Veneta in Slovenije

oktober 2005 - oktober 2007 Beneška umetnost - Poti med zakladi renesančne beneške umetnosti

oktober 2005 - junij 2007 A.A.A. - Voda in čebele

oktober 2005 - december 2007 AGROMIN - Kmetijstvo manjšin - Analiza in ovrednotenje tipičnih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

oktober 2005 - december 2007 Terra di castagne - Prostor kostanja

oktober 2005 - junij 2007 SCOLARIS Schools Cooperation Laboratory between Italy and Slovenia

oktober 2005 - marec 2007 Dva svetova

september 2005 - december 2006 Čas in sonce. Sončna ura na čezmejnem območju

september 2005 - junij 2006 Umetnost doživljanja prostora: od Krasa do morja

september 2005 - oktober 2007 Utrinki in okusi čezmejnega Krasa

september 2005 - junij 2007 Bacbrenta - Turistično vrednotenje Beneškega ozemlja na območju Konzorcija bonifica Bacchiglione Brenta

september 2005 - december 2007 VALO-PT - Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

september 2005 - junij 2007 Preskoči mejo, nastala bo zgodba - Raziskovanje ustnega izročila v čezmejnem kulturnem prostoru preko analize pripovedk in preko skupnih srečanj ob meji

september 2005 - april 2007 Dva koraka in... naprej

september 2005 - maj 2008 Čezmejno sodelovanje za nudenje zdravstvenih storitev

september 2005 - marec 2008 Mejni dogodki

avgust 2005 - december 2007 TEMPO - Narava, kultura, šport brez meja – Tematske poti v Sloveniji, Furlaniji Julijski krajini in Venetu

julij 2005 - september 2007 JEDIS - Joint Environmental Decision-support Information System: Skupni informacijski sistem o učinkovitosti ukrepov za izboljšanje okolja

julij 2005 - junij 2006 Gorska kolesarska pot

julij 2005 - julij 2007 V okolici tržaški

julij 2005 - september 2007 Coveslo - Komuniciranje in celovita tržna promocija kakovostnega sadja, vrtnin in zelenjave iz pokrajine Benetke

julij 2005 - september 2007 Opveslo - Obveščanje in celovito usposabljanje slovenskih distributerjev, gostincev ter kmetovalcev o kakovostnem sadju in zelenjavi iz pokrajine Benetke

julij 2005 - junij 2008 Strokovna presoja vrednotenja kakovosti piva, proizvedenega v zasebnih-manjših pivovarnah v Deželi Furlanija Julijska krajina in v Sloveniji

junij 2005 - september 2007 Kraški okraj -Distretto del Carso

junij 2005 - december 2007 1001 KAL – 1001 zgodba o življenju

junij 2005 - september 2006 Pot vil in mlinov

junij 2005 - februar 2007 WELLGENE - Animal welfare and product quality- Zdravje živali in kakovost proizvodov v centrih za gensko razmnoževanje, s pomočjo novih metod in tehnologij upravljanja

junij 2005 - oktober 2006 Posodobitev predpisov in praks za upravljanje z odpadki v čezmejnem slovensko-italijanskem primorskem območju

maj 2005 - maj 2008 Ukrepi za ovrednotenje ozemlja na območju občine Concordia Sagittaria

maj 2005 - november 2006 K odkrivanju Beneškega zaledja: med umetnostjo, glasbo in tradicijo

maj 2005 - november 2006 Turizem brez meja: potovanje med barvami, glasbo in okusi

maj 2005 - marec 2007 Italijansko-slovensko partnerstvo za promocijo naravoslovnega turizma

maj 2005 - oktober 2007 Poti miru / Sentieri di pace

maj 2005 - april 2006 Integrirani tele turizem

maj 2005 - september 2006 Evropski projekti (nadgrajena različica)

maj 2005 - september 2006 Evropski projekti (uvodni seminar)

maj 2005 - september 2006 Uvod v instrumente Evropske skupnosti

maj 2005 - september 2006 Opazovanje okolja za upravljanje ćezmejnega prostora

maj 2005 - oktober 2006 Teritorialni marketing in upravljanje okolja

maj 2005 - september 2006 Umetniki ob meji

maj 2005 - december 2007 Čezmejne mladinske glasbene prireditve

april 2005 - december 2006 Okrepitev varstva in razvoja naravnega bogastva na širšem območju Parka Škocjanske jame

april 2005 - september 2006 CULT.I.SPORT - Kultura, itinerariji in šport: združena turistična ponudba manjših čezmejnih krajev

april 2005 - maj 2007 Termalizem v duhu ohranjanja zdravja in medsebojnega spoznavanja

april 2005 - december 2007 SABOTIN - park miru

april 2005 - maj 2007 VALORVINO - Ovrednotenje vina kot kakovostnega izdelka na čezmejnem območju

april 2005 - junij 2006 Izpopolnjevanje v gostinstvu - organizacija in vodenje postrežbe v jedilnici

april 2005 - julij 2006 Izvedenec za vodnjo proizvodnje in okoljskega planiranja na podeželju

april 2005 - september 2006 Tehnike uvoza in izvoza

april 2005 - julij 2008 Festival

marec 2005 - november 2006 COSTAVESLOCAV - Pobuda za turistično vrednotenje beneške in slovenske obale na podlagi pobud, manifestacij in čezmejnih prireditev

marec 2005 - november 2006 LAGUNE

marec 2005 - november 2006 Muzej Cà Vendramin: mesto zgodovinskega, kulturnega in turističnega zanimanja

marec 2005 - november 2006 Lokalna turistična ponudba in tematske poti

marec 2005 - december 2007 SIGMA - Inovativni sistemi za skupno upravljanje v kmetijskem sektorju in skupna uporaba čezmejne mreže za kmetijsko-okoljsko monitoriranje

marec 2005 - april 2007 Mestna kultura

marec 2005 - september 2007 Preučevanje mehanizmov delovanja Trail-a na humanih normalnih in malignih celicah

februar 2005 - november 2006 Od reke Piave proti vzhodu,turistične in kulturne poti

februar 2005 - november 2006 SANMIC-ECOTUR: Izdelava čezmejnega modela trajnostnega ekoturizma za vrednotenje arheoloških, duhovnih in krajev narodnih običajev vezanih na zgodovinski spomin prebivalcev občine San Michele al Tagliamento

februar 2005 - november 2006 WATER - Wet area for tourism envir and recreation

februar 2005 - julij 2007 Kartosys - Sistem za promocijo turističnih kmetij na slovenski in italijanski strani Krasa

februar 2005 - marec 2006 Tehnike izdelovanja projektov skupnosti

februar 2005 - december 2005 Eurogo 2004

januar 2005 - junij 2006 Kobilarna Lipica – izjemna kulturna krajina

januar 2005 - november 2006 Oživitev čezmejnega prometa

januar 2005 - september 2007 Coast to coast – Turistično, naravno in kulturno spodbujanje

januar 2005 - junij 2007 ITINERARI STORICI - Zgodovinske poti med Krasom in Sočo

januar 2005 - junij 2007 MED.TOUR – Srednjeveška tura – Potovanje po utrjenih mestih in gradovih čezmejnega območja

januar 2005 - junij 2006 Projektiranje na področju turizma in varovanih območij - Pripravnici: Darja Kranjc in Erica Brunazzi

januar 2005 - marec 2006 Youth leader - Pripravnika Alma Volk in Andrea Malagnino

januar 2005 - junij 2007 Ocena nevarnosti okužbe z lymsko boreliozo in drugimi boleznimi, ki jih prenašajo klopi v predgorske

december 2004 - november 2005 Izboljšanje medobčinskih cestnih povezav z mejnim prehodom Most na Nadiži

december 2004 - junij 2007 Litoranea Veneta - slovenska obala. Projekt ovrednotenja ozemlja med Benetkami in slovensko obalo

december 2004 - november 2006 PORTOLANDO - Razširitev, ovrednotenje in promocija dejavnosti sistema morskih in rečnih turističnih pristanov Severnega Jadrana

december 2004 - september 2007 MIN-TOUR - Manjšine in turizem. Turistična animacija in skupna promocija čezmejnega območja

december 2004 - april 2008 LACJO DROM (SREČNO POT): Vodne poti se srečajo in zbližajo

december 2004 - junij 2006 Tehnike zbiranja in obdelave podatkov v čezmejnem prostoru - Pripravnika: Igor Lakovic in Roberta Vincoletto

november 2004 - oktober 2005 Julijci v današnji in prihodnji podobi: Pešpot saškega kralja

november 2004 - marec 2008 PRADA - Priprava sistema za oceno okuženosti s peronosporo na posameznim območjih

november 2004 - oktober 2007 P.A.I.V. Doclisonpramaggiore - Projekt integriranih raziskovalnih aktivnosti za posodobitev vinogradniških gospodarstev na področju DOC Lison Pramaggiore (Pokrajina Benetke) in izboljšanje kakovosti pridelkov ter njihov uspeh na trgu

november 2004 - julij 2005 Fleksibilne storitve za zgodnje otroštvo

oktober 2004 - september 2006 Inženir za nadzorne sisteme

oktober 2004 - september 2005 Upravljalske tehnike za majhne čezmejne turistične ponudnike

oktober 2004 - september 2005 Tehnike za čiščenje morske onesnaženosti in za preventivno varstvo okolja

oktober 2004 - marec 2006 Tehnike animacije zgodovinskih, naravnoslovnih in rekreacijskih poti

oktober 2004 - september 2007 Na ozemlju, kjer meja pomeni most. Delitve in sodelovanja na mejnem območju med Italijo in Jugoslavi

oktober 2004 - julij 2007 Obalne naselbine Severnega Jadrana: topografske raziskave na kopnem in v morju

oktober 2004 - september 2006 Uporaba znanstvenih dognanj in raziskovalnih metod v sonaravni in intenzivni prireji mleka

oktober 2004 - september 2006 Gradivo za prenovo didaktike fizike kot podpora studiju pedagoske fizike in uciteljem fizike v solah

oktober 2004 - september 2006 Interdisciplinarna revija

oktober 2004 - december 2006 Med Nadižo in Sočo: zgodovina in arheologija ozemlja

oktober 2004 - julij 2006 Harmonizacija bolnišničnih sistemov - Izvedba čezmejnih kliničnih modelov - Analiza in proučitev org

september 2004 - december 2006 Turistične kmetije brez meja. Čezmejno sodelovanje na področju turističnih kmetij.

september 2004 - marec 2007 Portfolio, mednarodno primerljivo spričevalo

september 2004 - december 2005 Strategije in metodologije poučevanja za razvoj medkulturnih odnosov: participativni pristop

september 2004 - marec 2006 Ekomanager

september 2004 - marec 2006 Prostorska politika

september 2004 - marec 2006 Tehnike za promocijo kulturne dediščine

september 2004 - marec 2006 Front office operater na turističnem biroju

september 2004 - marec 2006 Strokovno izobraževanje namenjeno koriščenju evropskih projektov

september 2004 - maj 2006 AR.CO. Milje Koper

september 2004 - marec 2007 Sodelovanje muzejev. Muzejske mreže: Projekt RMG

september 2004 - marec 2007 Ovrednotenje zgodovinske proizvodnje in tehnoloske dediščine v smislu tematskega turizma

september 2004 - julij 2007 Park spomina: projekt za obnovo in oživitev zgodovinskega spomina na 1. svetovno vojno

september 2004 - december 2004 Projekt za funkcionalno preureditev mejnih tovornih terminalov med Štandrežem in Vrtojbo (glavna dela)

julij 2004 - december 2007 Izobraževalno okoljski projekt

julij 2004 - avgust 2006 Mednarodni geološko-rudarski Park Rabelj

julij 2004 - december 2007 Brez zidov

julij 2004 - marec 2008 Opazovalnica socialne politike v Furlaniji-Julijski krajini in v Sloveniji

junij 2004 - november 2005 V objemu narave med gostinstvom in kulturo - Promocija in marketing

junij 2004 - september 2005 Specialist funkcije marketinga in prodaje gostinsko-hotelirskih podjetij

junij 2004 - julij 2005 Pomožni knjižničar - pripravnici: Michela Predan, Maja Kokove - Hrovat

junij 2004 - maj 2007 Vzpostavitev italijansko-slovenske raziskovalne mreze na podrocju nanostruktur in uporabe sinhrotron

maj 2004 - junij 2006 Čezmejno povezovanje šola - delovno okolje

maj 2004 - avgust 2005 Preseganje mej - v odkrivanju skupnega prostora

maj 2004 - julij 2006 Tehnike trženja bančnih proizvodov - Tanja Spacal, Tamara Moro

maj 2004 - junij 2005 Tehnike priprave projektov na področju čezmejnega sodelovanja - Adrijana Šonc Može e Adriana Longo

april 2004 - april 2007 Skupaj v Evropo

april 2004 - maj 2005 Evropa v cvetju

april 2004 - marec 2006 Art Events Manager

april 2004 - marec 2006 Sport Events Manager

marec 2004 - april 2007 Čar čutov: dve deželi in dve vrsti gostoljubja se srečujeta na poteh vonjav, okusov, zvokov, ljudi in barv na turističnih kmetijah srednje Furlanije in zahodne Slovenije

marec 2004 - junij 2005 Bio-agricultural management and control

marec 2004 - november 2004 Upravljalec čarterja

marec 2004 - junij 2005 Tehnike za upravljanje evropskih programov

marec 2004 - november 2004 Mednarodno sodelovanje za razvoj

marec 2004 - november 2004 Medkulturno novinarstvo

marec 2004 - julij 2005 Odprta meja v novem času

februar 2004 - maj 2007 Konjeniške steze: infrastruktura za povezavo in turistično ovrednotenje doline Cormor

februar 2004 - oktober 2004 Umetniki dveh manjšin

januar 2004 - junij 2005 Promocija bioloških izdelkov, biološka-turistična pot med Benetkami in Portorožem - BIO TURIZEM

januar 2004 - junij 2005 Tipična agroživilska proizvodnja v pokrajini Benetke: pomoč, informacije, animiranje in vrednotenje - Čezmejni projekti s slovenskimi območji

januar 2004 - julij 2005 Promocija vinogradništva na območju Lison Pramaggiore in na slovenskem ozemlju

januar 2004 - december 2004 Štipendij za magisterij o Srednji Evropi

januar 2004 - avgust 2005 Eurego - študija o možni ustanovitvi evroregije v slovensko - italijanskem čezmejnem prostoru

januar 2004 - december 2005 Skupni katalog

januar 2004 - december 2006 Migracije ter gospodarske in družbene spremembe med Trstom in Koprom Obdobje po drugi svetovni vojni

januar 2004 - avgust 2006 Ogenj brez meja

januar 2004 - september 2004 Acque Antiche: Potek vodne poti Litoranee Venete

december 2003 - junij 2005 Cesarska cesta - Okusi in kulture v obmejnih deželah Veneta, Furlanije-julijske krajine in Slovenije

december 2003 - junij 2005 Tipični kakovostni morski izdelki - Ovrednotenje tipičnih in kakovostnih ribjih izdelkov v pokrajini Benetke in v slovenskem obalnem pasu

december 2003 - junij 2005 Barvni vrtovi

december 2003 - junij 2005 Čezmejna promocija kakovostnega vina z vzhodnega dela dežele Veneto in iz Slovenije

december 2003 - september 2004 Okraj kulturne dediščine

november 2003 - november 2005 Vzorci in vrste naselbin z vidika sonaravnosti na čezmejnem območju Slovenija-Italija

november 2003 - junij 2005 ORTOCOGOMAR – Promocija uporabe tipičnih prehrambenih izdelkov

november 2003 - junij 2005 Poti okusov - Sprehodi po deželi

november 2003 - junij 2005 Kakovostni tipični izdelki - Ocenjevanje in ovrednotenje tipičnih lokalnih in tradicionalnih kmetijsko-živilskih izdelkov na čezmejnih območjih.

november 2003 - junij 2005 Ovrednotenje tipičnih kmetijskih in morskih izdelkov v Beneški laguni ter na slovenskem ozemlju

november 2003 - junij 2005 AGRISLOVE.NET – Ovrednotenje čezmejne ponudbe turističnih kmetij s pomočjo ustanovitve informacijskega omrežja

november 2003 - december 2004 Glasba brez meja

oktober 2003 - marec 2006 Primeri dobrih praks za pripravo in razvoj obrtnih con na čezmejnem območju

oktober 2003 - junij 2006 Julijci v današnji in prihodnji podobi: Belopeška jezera

oktober 2003 - november 2005 Pešpot in kolesarska steza Marsovo polje – Draga. Dopolnjevalna dela

oktober 2003 - oktober 2008 Patriarhalni gradovi med Furlanijo in Slovenijo

september 2003 - marec 2005 TRANS - PLAN: Čezmejno prostorsko načrtovanje

september 2003 - junij 2008 Posegi za obnovo naravnega okolja v biotopu barja Selvote

september 2003 - december 2005 Projekt UNIVERSITAS - Mednarodna univerza InCE v italijansko-slovenskem obmejnem območju. Možni scenariji za priložnosti območja

september 2003 - september 2006 Mednarodni stalni observatorij o stanju biodoverzitete na Krasu

september 2003 - julij 2004 Glasovi, zvoki in kultura jadranskega pomorstva

september 2003 - junij 2004 Angel in Aura. Otroška kulturna prireditev, ki išče navdih pri skladatelju Giuseppe Tartiniju

september 2003 - junij 2004 Vivilforte

julij 2003 - september 2006 Preučevanje primarne produktivnosti in sekundarne produkcije umetnih struktur pri Dosso di Santa Croce

julij 2003 - maj 2008 Spoznaj Kras – Repentabor

julij 2003 - julij 2006 Načrtovanje in monitoring v Mednarodnem parku Breški Jalovec-Nadiža

julij 2003 - junij 2006 Projekt za funkcionalno preureditev mejnih tovornih terminalov med Štandrežem in Vrtojbo (dodatna dela)

julij 2003 - september 2007 TUDESLOVE II

julij 2003 - avgust 2006 A.A.A. - CERCAN S-I

junij 2003 - december 2007 SIMIS - Povezani sistem monitoringa reke Isonzo-Soča

junij 2003 - avgust 2006 GORIZIA NOVA - MODEL PLAN: modeli za trajnostni razvoj v obmejnem območju. Urbano področje

maj 2003 - maj 2008 Spoznaj Kras - Zgonik

april 2003 - junij 2008 Koče in bivaki v alpskem loku za varno in primerno obiskovanje planin

april 2003 - november 2006 Modeli trajnostnega razvoja kmetijstva in postopkov reje živali na kraškem in hribovitem območju za potrebe ohranjanja kulturne krajine in vrednotenja lokalnih proizvodov

april 2003 - junij 2006 Obnova in ovrednotenje kakovostnih sadnih vrst kot prispevek k biotski raznovrstnosti in biološki pridelavi sadja na čezmejnem območju

april 2003 - marec 2007 Ponovna ureditev katastrske kartografije in dopolnitve k numerični tehnični kartografiji za njeno up

april 2003 - julij 2004 Vizualna komunikacija in Grafično oblikovanje v vzhodni in zahodni Evropi

marec 2003 - april 2007 Park poselitvenega območja Ogleja in Obalno - kraške statistične regije

marec 2003 - avgust 2004 Posredovanje pri zaposlovanju - telematika in sodelovanje na področju razvoja

marec 2003 - julij 2004 Agencija za poklicno usmerjanje in delo na področju umetnosti in oblikovanja

februar 2003 - december 2007 Ohranjanje in upravljanje obalnih mokrišč severnega Jadrana: posegi za obnovitev naravnega okolja v Deželnem naravnem rezervatu Valle Cavanata

februar 2003 - julij 2004 Ekperimentacija organizacijskega omrežnega modela, osnovanega na analizi poklicnih sposobnosti

januar 2003 - december 2006 Razvoj študijskih dejavnosti in spremljanje morsko-obalnega ekosistema, z namenom zavarovati, celovito upravljati in ovrednotiti morsko bogastvo

januar 2003 - december 2006 Coast to coast - Ureditev centra za obiskovalce in kongresne dvorane na območju delte reke Pad

januar 2003 - december 2006 POR.PUL - Čisto pristanišče: inovativne rešitve za obvladovanja okoljskega onesnaženja in ravnanje z onesnaževali iz pristanišč v Benetkah in Kopru

januar 2003 - december 2006 Coast to coast - Razvoj turističnih privezov na območju Delte reke Pad in pristojnih objektov v dopolnilo manjših pristanov in turističnega ribolova

januar 2003 - april 2007 Informirati se, študirati in delati brez meja. Čezmejni projekt šolskega in poklicnega izobraževanja Italija-Slovenija

januar 2003 - junij 2004 Trg delovne sile v Benetkah in Sloveniji. Kakovostna in količinska analiza beneških in slovenskih delavcev, namenjena poenostavitvi odnosa med povpraševanjem in ponudbo na obeh območjih

januar 2003 - junij 2008 Coast to coast. Del: Turistično/okoljsko in kulturno oblikovanje

januar 2003 - september 2004 Obnova svilopredilnice v Salzanu in njena vključitev v kulturno ponudbo

januar 2003 - avgust 2004 lapiazzamercato.it

januar 2003 - avgust 2004 Nove generacije

januar 2003 - maj 2004 Paleovie in logistika komunikacije na ozemlju, imenovanem

december 2002 - november 2003 RAINBOW MUSICA. Glasbena srečanja Italija – Slovenija marec - junij 2003

november 2002 - avgust 2004 Čezmejno omrežje med klinikami

oktober 2002 - september 2007 Izobraževalno okoljski projekt

september 2002 - junij 2008 Trajnostno čezmejno upravljanje rastlinskega bogastva

september 2002 - december 2005 Kraška naravoslovna učna pot opremljena tudi za slepe

september 2002 - avgust 2004 Načrtovanje in upravljanje aktivnosti na področju sodelovanja in izobraževanja za srednjo in vzhodno Evropo ter Balkan

avgust 2002 - november 2005 Posodobitev infrastrukture na terminalu Fernetiči v skladu z novimi carinskimi predpisi in posebno pozornostjo na izgradnji logističnega terminala Fernetiči–Sežana ob vstopu Slovenije v EU (glavna dela)

avgust 2002 - december 2004 Posodobitev infrastrukture na terminalu Fernetiči v skladu z novimi carinskimi predpisi in posebno pozornostjo na izgradnji logističnega terminala Fernetiči–Sežana ob vstopu Slovenije v EU (dodatna dela)

julij 2002 - marec 2006 Realizacija upravnih in informacijskih centrov na zaščitenih območjih vzhodnega dela alpskega loka - Julijske Predalpe

julij 2002 - september 2002 Med zvoki krajev – Mednarodni glasbeni festival

marec 2002 - marec 2006 Raziskave, ozemlje in širijenje znanstvenih podatkov Lymska borelioza na čezmejnem Krasu

januar 2002 - julij 2008 Coast to coast - Ustanovitev naravnega arheološkega parka v delti reke Pad

julij 2001 - december 2005 Preučevanje prehrambenega stanja in odstopanj v morskem ekosistemu severnega Jadrana

januar 2001 - december 2007 Realizacija upravnih in informacijskih centrov na zaščitenih območjih vzhodnega dela alpskega loka - Furlanski Dolomiti

december 2000 - november 2006 TRASED - Prenos tehnologije in dobrih praks za ravnanje s sedimenti med pristanišči v Benetkah in Kopru

oktober 2000 - oktober 2006 Ukrepi za varovanje in ovrednotenje obalnega območja

november 1999 - november 1999 Ukrepi za ureditev in ohranjanje protipoplavnih struktur ob rekah in pritokih Beneške lagune ter ukrepi za zaščito obale pred erozijo

november 1999 - november 1999 FRANE - Foreste: Ekološko-okoljska obnova narave

november 1999 - november 1999 Dolina Glinščice in njena okolica

november 1999 - november 1999 Študija za določitev, organizacijo in upravljanje čezmejnega prostora in ovrednotenje gozdne biomase za energetiko v gorskih skupnostih Ter, Nadiža in Brda

november 1999 - november 1999 Študija za določitev, organizacijo in upravljanje čezmejnega prostora in ovrednotenje gozdne biomase za energetiko v gorski skupnosti Karnije

november 1999 - november 1999 Študija za določitev, organizacijo in upravljanje čezmejnega prostora in ovrednotenje gozdne biomase za energetiko v gorskih skupnostih Humina, Železne in Kanalske doline

november 1999 - november 1999 Študija za določitev, organizacijo in upravljanje čezmejnega prostora in ovrednotenje gozdne biomase za energetiko v gorskih skupnostih zahodne Furlanije

november 1999 - november 1999 ZATOK: Škocjanski zatok - učilnica v naravi za vsakogar

november 1999 - november 1999 SITIR - Prostorski informacijski sistem za celovito ravnanje z odpadki

november 1999 - november 1999 HARMO-GEO - Izdelava skupne metodologije za posodobitev in harmonizacijo geodetskih podlag za potrebe lokalnega planiranja na obmejnem območju Slovenije in Italije

november 1999 - november 1999 ISMO - Informacijski sistem o stanju morskega okolja v Tržaškem zalivu

november 1999 - november 1999 MPR (monitoring podzemne Reke) - Vzpostavitev monitoringa podzemnega toka Reke

november 1999 - november 1999 VONG 2005 - Varstvo okolja pred posledicami požarov in drugih nesreč na visokih stanovanjskih in industrijskih objektih

november 1999 - november 1999 NATURA PRIMORSKE - Natura 2000 za boljšo kakovost življenja

november 1999 - november 1999 EcoMADR – Zbiranje podatkov o ekosistemu severnega Jadrana

november 1999 - november 1999 DISO-CI - Čezmejno sodelovanje in dobre prakse za čiščenje komunalnih odpadnih voda na vodnem območju Soče

november 1999 - november 1999 DISO-BU - Čezmejno sodelovanje in dobre prakse za čiščenje komunalnih odpadnih voda na vodnem območju Soče

november 1999 - november 1999 ROLA-GO: Načrt za funkcionalno preureditev tovornih postajališč v Štandrežu pri Gorici (sant'Andrea) in Vrtojjbi: kvalifikacija čezmejne intermodalne platforme za modalni prenos tovorov.

november 1999 - november 1999 HiCo - Hi-tech integrated Co-operation for crossborder economic growth and SME competitiveness increase

november 1999 - november 1999 E-cubis - E-nnovative Chambers Crossborder Cooperation between Italy and Slovenia. Projekt za promocijo čezmejnega sodelovanja s pobudami ekonomske animacije in s pomočjo investicij v podjetja

november 1999 - november 1999

november 1999 - november 1999 Julijci v današnji in prihodnji podobi: Opis koče Zacchi

november 1999 - november 1999 Julijci v današnji in prihodnji podobi: Izletniške zgodovinsko-krajinske pešpoti masiva Kanina

november 1999 - november 1999 Tehnike za upravljanje evropskoh programov

november 1999 - november 1999 Vzgojna metodologija in metodologija vzpostavljanja odnosov na področju storitev za otroke

november 1999 - november 1999 Finančni svetovalec

november 1999 - november 1999 Tehnike tutorstva on-line

november 1999 - november 1999 Tehnike mednarodne distribucije

november 1999 - november 1999 Tehnike prevajanja iz italijanščine v slovenščino in obratno

november 1999 - november 1999 Medkulturno novinarstvo

november 1999 - november 1999 Tehnike priprave projektov na področju čezmejnega sodelovanja - Pripravnika: Martina Canziani in Patrik Mahne

november 1999 - november 1999 Borders

november 1999 - november 1999 Note na vodi. Festival komorne glasbe

november 1999 - november 1999 Giuseppe Tartini in glasba osemnajstega stoletja - Analiza arhivov, katalogizacija in digitalna repr

november 1999 - november 1999 Od sviloprejke do svilopredilnice: Kmečka tradicija in industrijska proizvodnja svile na beneškem, g

november 1999 - november 1999 Oblikovanje centra za raziskovanje in inženiring sistemov na podlagi obdelave bio slik v kardiologij

november 1999 - november 1999 Okrepitev Uradov za stike in povezave Občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba

november 1999 - november 1999 Seminar TAMPEP: nove akcije v boju proti trgovnini z ljudmi

november 1999 - november 1999 VICINI – Volunteers: Increasing Capacibilities in No-profit Institutions

november 1999 - november 1999 Skupna dolina

november 1999 - november 1999 Conosciamoci/Spaznajmo se. Program sodelovanja med občinami Rezija, Kluže, Bardo in Bovec

november 1999 - november 1999 Sveti Kancijani: skupen kulturno - reliogizen predznak krajev San Canzian d'Isonzo in Škocjan pri Šk

november 1999 - november 1999 Srečanje š(em)petrov”

november 1999 - november 1999 Projekt Isonzo - Torre

november 1999 - november 1999 Brez meja

november 1999 - november 1999 Sodelovanje bibliotek. Oddelek kinematografije

november 1999 - november 1999 GO&GO Sodelovanje mediatek. Audiovizualni center

november 1999 - november 1999 Dvojni pogled na prvo svetovno vojno

november 1999 - november 1999 Doberdan Evropa

november 1999 - november 1999 Onstran meja Evrope Čezmejno sodelovanje med gledališči

november 1999 - november 1999 Lutke v Nadiških dolinah

november 1999 - november 1999 Po sledeh Velike Vojne

november 1999 - november 1999 Rahločutna telesa - ples, gledališče, mesto

november 1999 - november 1999 Gledališki zvoki

november 1999 - november 1999 Glasbeni festival Across the border

november 1999 - november 1999 Od vzhoda do juga: različni glasovi sveta

november 1999 - november 1999 Študija in priprava prototipov ter preizkus dvojezičnega uporabniku prijaznega okolja za spletno uče

november 1999 - november 1999 PREV-CADSES - Načrt civilne zaščite PREV-CADSES

november 1999 - november 1999 TO PILE - From decision makers TO citizens, SMEs, Local Authority & viceversa: Performing at Interregional Level the EU Information System

november 1999 - november 1999 SAPES - Znanja in okusi ob meji

november 1999 - november 1999 DICE - Pilotni projekt za aktiviranje in razvoj kulturnih območij

november 1999 - november 1999 Mednarodni festival uličnega gledališča "Luna v vodnjaku"

november 1999 - november 1999 Med umetnostjo in oblikovanjem

november 1999 - november 1999 Learning Region: Projekt medkulturnega sodelovanja za vzpostavitev stalnega partnerstva prek izmenjave izvajalcev, kulturnih dogodkov in prireditev

november 1999 - november 1999 Sejmi in tržnice v 20. stoletju

november 1999 - november 1999 Pust v Ceggi: izraz skupnosti med preteklostjo in prihodnostjo

november 1999 - november 1999 Ovrednotenje zgodovine, kulture in kmečke kulture prek izdelkov, okusov in zgodovinskih naselbin na beneškem ozemlju

november 1999 - november 1999 Interreg-Leader: razvoj podeželja na meji med Slovenijo in Italijo

november 1999 - november 1999 Benetke in Koper v času in prostoru: Doživljanje svetega v glasbi

november 1999 - november 1999 Meje – študijski projekt, raziskave in oživljanje ljudske glasbe v Venetu, na Goriškem in v Sloveniji

november 1999 - november 1999 Cinto Caomaggiore in Slovenija: srečanje med skupnostmi z obujanjem potovanja prekrščevalcev

november 1999 - november 1999 Območje med Kobaridom in reko Piave med prvo svetovno vojno

november 1999 - november 1999 Zgodovinsko obujanje tradicionalnega folklornega gledališča: Harlekin in "pusti" v Posočju

november 1999 - november 1999 LIBRIS - Languages, Information, Books and Researches in Slovene

november 1999 - november 1999 Uskladitev strokovnih izrazov v slovenskem in italijanskem jeziku

november 1999 - november 1999 Čezmejno sodelovanje in raziskovanje na področju šolstva in knjižničarstva

november 1999 - november 1999 Večine spoznavajo manjšine

november 1999 - november 1999 Jadranje brez meja

november 1999 - november 1999 Bratina–Tomizza: dialog dveh manjšin

november 1999 - november 1999 Komično gledališče v italijanščini, slovenščini in furlanščini

november 1999 - november 1999 Meja 2004

november 1999 - november 1999 Šport podira meje

november 1999 - november 1999 Dijaški dom kot stičišče študentov različnih jezikovnih skupnosti

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017