map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Italijansko-slovensko partnerstvo za promocijo naravoslovnega turizma

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: CCFVG222464
 • Koristnik: Consorzio IL MOSAICO
 • Partner:
  Antica K. K. Friauler Eisenbahn S.r.l. (Grado)
  DOPPS - BirdLife Slovenia - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

 • Opis: Projekt se je razvil iz sodelovanja med Konzorcijem “Il Mosaico”, ki upravlja naravni rezervat “Izliv reke Soče”, in društvom DOPPS (Birdlife Slovenia). Obe organizaciji skrbita za upravljanje mokrišč v severnem Jadranu, ki sta na evropski ravni priznani za upravljanjeobmočij posebnega naravnega pomena. Na osnovi skupnih potreb in priložnosti sta bili v okviru projekta izvedeni aktivnosti za boljšo prepoznavnost obeh naravnih rezervatov, in sicer v treh fazah: Izdelava strategije za trženje območja, izdelava promocijskega materiala v več jezikih in udeležba na sejmih v Italiji in izven. Naštete aktivnosti se vključujejo v širši evropski program varovanja mokrišč z naslovom “Wetland”, katerega namen je na osnovi poznavanja in obstoječega odnosa med partnerjema vzpostaviti trajno mrežo za promocijo okolju prijaznega turizma na čezmejni ravni med javnimi in zasebnimi organizacijami. V projekt so bile vključene tudi skupne pobude in strategije za promocijo turizma, katerih namen je bil pripraviti turistične pakete, ki bi izrecno vključevali naravne rezervate na območju.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: marec 2007
 • Odobreni strošek: 85.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia