map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Čezmejne mladinske glasbene prireditve

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332272
 • Koristnik: Občina Gorizia
 • Partner:
  Kulturni dom (Gorizia)
  Kulturni dom (Nova Gorica)
  Masovna - Zavod neistitucionalne kulture
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Šempeter-Vrtojba

 • Opis: V občinah Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba so v obdobju od aprila-maja leta 2004 pa do dokončne odprave meje v letu 2007 organizirali številne kulturne, rekreativne in športe dogodke, ki so se, po eni strani, navezovali na ustanovitev mesta Gorica (omenjenega prvič 28. aprila 1001 skupaj s solkanskim gradom v darilnem pismu Otona III Oglejskemu patriarhu in furlanskemu grofu), po drugi strani pa na zgodovinski dogodek oziroma vstop Slovenije v Evropsko unijo skupaj z devetimi ostalimi novimi članicami. Vsi ti dogodki pridobivajo na pomenu zaradi njihovega velikega simboličnega pomena, predvsem pa zaradi novih priložnosti za razvoj. V tem tednu se vsako leto pripravi vrsta kulturnih aktivnosti, s katerimi se spodbuja sodelovanje med dvema občinama. Po začetni, pilotni fazi pa naj bi sodelovanje postalo bolj redno in sistematsko. Projekt predstavlja torej priložnost za tesnejše sodelovanje med različnimi mladinskimi, amaterskimi ali profesionalnimi glasbenimi skupinami in društvi. Po začetnem sodelovanju slovenskih in italijanskih skupin je upati, da se bo projekt razširil in pritegnil tudi udeležence iz drugih držav. Na Trgu Evrope so zato skupaj pripravili in organizirali koncert za mlade kot priložnost za izmenjavo in sodelovanje na več ravneh, in sicer od samega ustvarjanja glasbe do promocijskega mreženja glasbe.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 120.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia