32_slohello
Povezave


32_slohello

loginfvg
loginfvg - GOLD_MIS rendicontazione on-line/ePoročanje

Interact
Portal KEEP - Knowledge and Expertise in European Programmes (v angleškem jeziku)
Več informacij o portalu KEEP (v angleškem jeziku)

Vodnik po ustanovah Eu za državljane

Evropski parlament
Svet Evropske unije
Evropska komisija

Dejavnosti Evropske unije
Regionalna politika
Regionalna politika - INFOREGIO
Konkurenca

Posvetovalni organi
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Odbor regij

Medinstitucionalni organi
Urad za uradne objave Evropskih skupnosti

Skupni dokumenti
EU Bookshop
Bilten Evropske unije
Splošnim poročilom o dejavnostih Evropske unije  
Zgodovinski arhiv Evropske unije

Evropska zakonodaja
EURLEX, vstopni portal za zakonodajo Evropske unije
IL, zakonodajni observatorij
Pre-Lex, sledenje medinstitucionalnim postopkom
Sodna praksa
Povzetki zakonodaje

Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Strukturni skladi
Uradni list Republike Slovenije

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Spletna stran Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine namenjena Službi za odnose z EU in Evropsko integracijo
Uradni list Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine

Dežela Veneto
Spletna stran dežele Veneto namenjena Čezmejnemu programu Slovenija-Italija 2007-2013
Uradni list Dežele Veneto

Dežela Emilia-Romagna
Spletna stran dežele Emilia-Romagna namenjena Strukturnim skladom 2007 - 13

Italijanska ministrstva
Ministrstvo za regionalne zadeve
Ministrstvo za proizvodne aktivnosti
Ministrstvo za gospodarstvo in finance
Služba za politike strukturnih skladov Skupnosti
Ministrstvo za infrastrukturo in promet
Ministrstvo za politike Skupnosti
Ministrstvo za zunanje zadeve

Terminologija
EUROVOC – Večjezični tezaver za področja dejavnosti EU
IATE (Interaktivna terminologija za Evropo)Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo