map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: OPSLOCOP - Slovenska priložnost II: oživitev gospodarstva v podporo čezmejnega sodelovanja malih in srednje velikih podjetij

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.1 - Izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja

 • Koda projekta: CAVEN221570
 • Koristnik: Center za storitve in dokumentacijo za mednarodno gospodarsko sodelovanje (Gorizia)
 • Partner:
  Inkubator d.o.o. (Sežana)

 • Opis: Cilj projekta je zagotoviti pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki delujejo na obmejnem območju, in pogosto predstavljajo še neizkoriščene razvojne možnosti. Cilj je izboljšanje odnosov med podjetniškima sistemoma s pomočjo različnih aktivnosti namenjenih sodelovanju gospodarskih in institucionalnih ustanov z obeh območij. Namen aktivnosti je povečati poznavanje, konkurenčnost in inovativnost s spodbujanjem institucionalnega in gospodarskega sodelovanja. Glavni cilj je razširiti razvojne možnosti malih in srednje velikih podjetij celotnega upravičenega območja s spodbujanjem nastanka skupnih inovativnih podjetniških priložnosti ob stremljenju po največjem možnem združevanje tudi s pomočjo uporabe sredstev, ki jih omogoča telematika. Projekt je neposredno usmerjen k razvijanju okolja ugodnega za trgovinsko, tehnološko in proizvodno sodelovanje podjetij iz Veneta, ki se nahajajo na upravičenem območju, s slovenskimi podjetji z obmejnega območja. Cilj začetne faze je osredotočen na nekaj gospodarskih dejavnosti, na katerih bi razvili projektne aktivnosti in opozorili na ključne probleme. Pripravljen bo pregled virov in kritičnih točk sektorja na način, ki bo podlaga za določitev možnih predlogov za prihodnost. Namen projekta je torej ustrezna seznanitev z gospodarskimi značilnostmi območja, poznavanje njihovega proizvodnega položaja in razvojnih možnosti. Namen je tudi vzpostaviti primerno tehnično pomoč za ovrednotenje in krepitev gospodarskega tkiva čezmejnih malih in srednje velikih podjetij.
 • Spletna stran projekta: http://www.informest.it/progetti/opslocoop/ italiano/progetto.asp

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: november 2007
 • Odobreni strošek: 142.910,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia