map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Julijci v današnji in prihodnji podobi: Belopeška jezera

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222013
 • Koristnik: Glavna direkcija za kmetijske, naravne, gozdne vire in gorske predele Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  Občina Chiusaforte
  Občina Resia
  Občina Resiutta
  Občina Tarvisio
  Gorska skupnost "Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale"
  Naravni regijski park "Prealpi Giulie"
  Občina Bovec
  Občina Kranjska Gora

 • Opis: Projekt je del širšega projekta z naslovom “Julijske Alpe med sedanjostjo in prihodnostjo”, v katerega sodijo aktivnosti na čezmejnem območju med občinama Trbiž in Rezija v Italiji ter Kranjska gora in Bovec v Sloveniji, in sicer priprava informativnega gradiva v dveh jezikih ter vzpostavitev delovnega omizja, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz sodelujočih uprav. Naloga omizja je spremljanje izvajanja podprojektov. Namen projekta je bil spodbuditi in okrepiti turistične in gospodarske dejavnosti v čezmejnem območju in sicer s strategijo posebnih in celovitih ukrepov na področju gorskega, izletniškega, naravovarstvenega, poučnega in podeželskega turizma. Projekt je predvidel izvedbo sinergičnih aktivnosti za ovrednotenje in ohranitev naravnih danosti. Projekt je bil osredotočen na območje zgornjega in spodnjega Belopeškega jezera, zgrajena je bila pot okoli jezer in povezovalne steze med jezeroma ter sanitarije in parkirišča. Del poti okoli spodnjega jezera je dostopna tudi invalidom. S ciljem ovrednotiti edinstveno morfologijo gozdnega območja med Belopeškima jezeroma in Koprivnikom, je bila obnovljena služnostna pot v gozdu pri Mrzli vodi. Z ureditvijo dostopnih poti in parkiriščem na obrobju zaščitenega območja je omogočen dostop turistom in naravovarstvenikom.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2003
 • Datum konca projekta: junij 2006
 • Odobreni strošek: 365.437,04 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone