map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: AGRISLOVE.NET – Ovrednotenje čezmejne ponudbe turističnih kmetij s pomočjo ustanovitve informacijskega omrežja

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAVEN223110
 • Koristnik: Deželno združenje Trgovinskih zbornic dežele Veneto
 • Partner:
  Italijanska konfederacija kmetovalcev (Gorizia)
  Neposredni kmetovalci Venezia (Martellago)
  Združenje kmetovalcev Venezia (Mestre)
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: V okviru projekta so potekale aktivnosti povezane z razvojem in promocijo turističnih kmetij na osnovi posebnosti dežele Veneto in lokalnega življenjskega sloga: postavitev dnevnih prostorov, notranja oprema, tipične jedi in naravno okolje. Na ta način se lahko okrepi prepoznavnost ponudbe turističnih kmetij na čezmejnem območju, kmetije se lahko razširijo in izboljšajo svoje storitve ter se združijo v skupno informacijsko mrežo. V okviru projekta je bil pripravljen integrirani spletni portal “AGRISLOVE.NET”, ki prispeva k prepoznavnosti turističnih kmetij v Venetu in Sloveniji ter jih povezuje s kulturo, zgodovino in običaji na tem območju. Obiskovalci portala lahko dobijo podrobne informacije o značilnostih in posebnostih območja, nato pa lahko, glede na svoje želje, najdejo posameznega ponudnika. Za namene vzpostavitve portala je bila pripravljena študija in raziskava, v kateri so bile preučene posamezne kmetije na terenu, opravljen popis ponudbe in vzpostavljen način za spremljanje kazalnikov. Sledila je promocija in obveščanje ter usposabljanje ponudnikov turističnih kmetij, da lahko samostojno osvežujejo svoje podatke na portalu. Cilj projekta je pritegniti nove obiskovalce in ovrednotiti turistično in kulturno ponudbo ter okrepiti gospodarsko, socialno in kulturno kohezijo med partnerji. Na ta način bodo turistične kmetije lažje dostopne turistom iz obeh držav in tujine.
 • Spletna stran projekta: http://www.agrislove.net

 • Datum pričetka projekta: november 2003
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 99.589,60 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine