map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Upravljalske tehnike za majhne čezmejne turistične ponudnike

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331241
 • Koristnik: Izobraževalni center "ENAIP" (Trieste)
 • Partner:
  ARENGO - Konzorcij za turistični razvoj Čedada in Nadiških dolin (S. Pietro al Natisone)
  RRC - Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Cividale del Friuli)
  ZRSZ - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna enota Nova Gorica

 • Opis: Namen projekta je prispevati k razvoju skupnih aktivnosti ovrednotenja turističnega čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo in ponuditi nova delovna mesta, pa tudi k ponujanju strokovnih vsebin namenjenih vodenju struktur malih turističnih ponudnikov, ki so razširjene na čezmejnem območju. Tak način ponuja nov vir dohodkov za kmečko, posebej žensko – brezposelno ali delno zaposleno, prebivalstvo. Izobraženi delavec svojo dejavnost opravlja v povezavi s celotno turistično ponudbo čezmejnih turističnih poti in vodi t.i. oblike malega turizma, kot so oddajanje sob, kmečki turizmi, bed & breakfast. Razvoj in obstanek takih ponudnikov, katerih delovanje je sezonsko, sta odvisni od sposobnosti ponudnikov, da uvedejo strogo diverzifikacijo, specializacijo in selekcijo virov dobička in strank, še bolj pa od odločnih ukrepov, katerih cilj je povečanje donosnosti tistih vsebin, ki sestavljajo ponudbo. Izobraženi delavec s tega področja se lahko zaposli v hotelirskih podjetjih območja obravnave ali na kmetijah, pri zasebnikih, lahko pa razvije tudi svoje lastno podjetje kot samostojni podjetnik ali v obliki družbe. Za spodbujanje novih podjetniških aktivnosti je bil eden od tečajev v okviru projekta namenjen predvsem začetkom v podjetništvu.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2004
 • Datum konca projekta: september 2005
 • Odobreni strošek: 59.999,51 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia