map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Umetniki dveh manjšin

 • Prednostna naloga: Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke
 • Ukrep: Ukrep 4.1 - Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke

 • Koda projekta: AAFVG441156
 • Koristnik: Kulturni dom (Gorizia)
 • Partner:
  Društvo beneških umetnikov (S. Pietro al Natisone)
  Galerija "Artes" (Nova Gorica)
  Obalne galerije (Piran - Pirano)
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)
  ZSKD - Zveza slovenskih kulturnih društev

 • Opis: “Umetniki dveh manjšin” je čezmejni projekt na področju slikarstva, pri katerem sodelujejo predstavniki slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji. Glavni cilj pobude je prebivalce prepričati, da je čezmejno območje dejansko skupno in kulturno raznoliko, v katerem igrata manjšini pomembno vlogo, saj povezujeta in združujeta dve geopolitični območji ter predstavljata most in kulturni vmesnik med dvema narodoma. V okviru projekta se pripravi skupna potujoča razstava, od pomladi do poletja leta 2004 - sočasno z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo, ki želi predstaviti in poudariti ustvarjalno moč nekaterih umetnikov, ki pripadajo dvema manjšinama. Razstava gostuje v galerijah vzdolž državne meje. Vsako manjšino predstavlja sedem umetnikov: Cej, Jussa, Klanjšček, Palčič, Raza, Švara in Vecchiet predstavljajo slovensko skupnost v Italiji, Apollonio, Bassani, Juričič, Paladin, Stipanov, Ugussi in Zudič pa italijansko skupnost v Sloveniji. Visoko izobraženi slikarji različnih starosti, razpeti med tradicijo in inovativnostjo, večinoma predavatelji na akademijah ali šolah na različnih ravneh, so ustvarjalni izraz manjšin, ki sta trdno zasidrani v lokalno okolje in vendarle ne poznata meja. Razstavo bodo gostili v Kulturnem domu v Gorici in Beneški galeriji v Špetru ter v okviru slovenskega zrcalnega projekta v Kopru, Piranu in Novi Gorici.
 • Spletna stran projekta: http://Artisti di due minoranze

 • Datum pričetka projekta: februar 2004
 • Datum konca projekta: oktober 2004
 • Odobreni strošek: 27.778,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia