map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: LACJO DROM (SREČNO POT): Vodne poti se srečajo in zbližajo

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223411 AASLO223411
 • Koristnik: Občina Tavagnacco
 • Partner:
  APROBIO - Zveza bioloških in biodinamičnih proizvajalcev Furlanije Julijske krajine (Codroipo)
  Občina Cassacco
  Občina Colloredo di Monte Albano
  Občina Coseano
  Občina Mereto di Tomba
  Občina Pagnacco
  Občina Rive d'Arcano
  Občina S. Daniele del Friuli
  Občina S. Vito di Fagagna
  Občina Sedegliano
  Občina Treppo Grande
  Občina Tricesimo
  DBADP - Oddelek za biologijo uporabno za varstvo rastlin - Univerza v Vidmu
  Oddelek za živilske znanosti - Univerza v Vidmu
  Oddelek EST - Gospodarstvo, družba, prostor - Univerza v Vidmu
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Občina Tolmin
  Pokrajina Udine

 • Opis: V okviru projekta “LACJO DROM” se uporablja večdisciplinarni in večsektorski pristop pri upravljanju kakovosti tipičnih lokalnih izdelkov in kmetijsko-živilskega sektorja. V ta namen se skupno pripravijo aktivnosti za obnovo in prekvalifikacijo kulturne krajine na širšem območju in za spodbujanje gospodarstva na podeželju. Glavni cilj projekta je pripraviti nove metode in pilotne aktivnosti za celovito prostorsko načrtovanje na ravni evroregije, ki s pomočjo izmenjav izkušenj, skupne komunikacije ter povezovanja podjetij v mrežo z novimi viri kot so raziskovalne ustanove, javne organizacije, šole, društva, veleprodaja in sejmi, ovrednoti lokalne značilnosti. Za potrebe promocije (spletni potral, brošure, TV oddaja) se v okviru projekta v primarnem sektorju vzpostavijo povezave med tipičnimi, biološkimi in ekološkimi izdelki in pridelki ter umetnostno, zgodovinsko in kulturno dediščino na tem območju. Pomemben del projekta predstavlja eksperimentiranje, izvedeno v sodelovanju z univerzo, pri iskanju nišne proizvodnje (zootehnika, vrtnine, čebelarstvo, zdravilna zelišča in konzerviranje), ki bi se uporabljala na področju živil, zdravil in dobrega počutja. V okviru projekta se vzpostavi povezovanje med izobraževalnimi ustanovami in podjetji v primarnem sektorju, ki delujejo kot “pedagoška delavnica” z “zelenimi učilnicami” in center za kmetijsko-živilsko izobraževanje in usposabljanje o dobrobiti živali. V tem smislu se mladi poučijo o tehnikah in ciklusih pridelave, predelave pridelkov in sistemih kakovostnih certifikatov. Ob koncu se pripravi promocija bioloških izdelkov v obliki tematskih dnevov in sejmov; povezovanja z že obstoječimi aktivnostmi promocije; med potrošniki se opravi raziskava o odnosu, ocenjevanju in nakupovalnih navadah.
 • Spletna stran projekta: http://www.comune.tavagnacco.ud.it/notizie/ alla-scoperta-del-biologico

 • Datum pričetka projekta: december 2004
 • Datum konca projekta: april 2008
 • Odobreni strošek: 450.100,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Goriška