map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Mestna kultura

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331201
 • Koristnik: Državni tehnični zavod za geometre "Gian Giacomo Marinoni" (Udine)
 • Partner:
  Združenje "Amici Geometri" (Udine)
  Združenje "RUE - Risorse Umane Europa" (Udine)
  Združenje "Scienza e Tecnica" (Udine)
  Kulturno društvo "Don Eugenio Blanchini" (Cividale del Friuli)
  Državno združenje "Atleti azzurri d'Italia" (Udine)
  Združenje geometrov Videmske pokrajine
  Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Izola - Isola)
  Zadruga "Most" (Cividale del Friuli)
  Gimnazija "Nova Gorica"
  Ladjedelnica Izola d.d. (Izola - Isola)
  Srednja šola "Pietro Coppo" (Izola - Isola)

 • Opis: Tri šole, ki so sodelovale v projektu, so nameravale z evropsko širino raziskovati vprašanje odnosa med mestom in ozemljem, pri čemer so posebno pozornost posvetili aktualnim težavam upravljanja, kot je na primer odnos med načrtovanjem in demokracijo ter zlasti med ekološkim in družbenim ravnovesjem. Na podlagi pridobljenih izkušenj različnih šolskih zavodov, učencev in učiteljev so razpravljali o storitvah, ki so na voljo prebivalcem, še posebej na področju izobraževanja, kulture, okolja in strokovnega usposabljanja, s katerimi bi lažje premagovali določene pravne, administrativne, jezikovne in kulturne ovire. Namen projekta je bil prispevek k razvoju skupnih standardov, oziroma ovrednotenju umetniškega, zgodovinskega in kulturnega bogastva ozemlja. Predvidene dejavnosti so vključevale srečanja, seminarje, delavnice in skupinsko delo, pri katerem so sodelovali tudi strokovnjaki s posameznih področij in predstavniki inštitucij. Obravnavane teme so zajele različne vrste ustanov ter organizacijo mest in storitev, ki so na voljo prebivalcem. Nazadnje so pozornost namenili še pripravi zgoščenke in večpredstavnostnih proizvodov ter mreženju ustanov, da bi skupno uporabljali učne vire in vzpostavili učinkovito in stalno komunikacijo. Srečanja so omogočila prepoznavanje pomena mesta, njegovega delovanja, sprememb in različnih življenjskih slogov, vse to pa je prispevalo k osveščanju o obsežnosti problemov ter spodbudilo ustvarjanje evropskega državljanstva. Pri tem so vzpostavili trajna partnerstva.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2005
 • Datum konca projekta: april 2007
 • Odobreni strošek: 30.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Venezia