map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: SABOTIN - park miru

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222470, AASLO222470
 • Koristnik: Konzorcij "Gorizia e l'Isontino" (Gorizia)
 • Partner:
  Društvo "Soška fronta" (Šempeter pri Gorici)
  Fundacija Poti miru v Posočju (Kobarid)
  Goriški muzej
  Kulturni dom (Gorizia)
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Brda
  Planinsko društvo "Brda" (Dobrovo v Brdih)
  Planinsko društvo "Nova Gorica"
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  Turistica – Visoka šola za turizem Portorož - Univerza na Primorskem
  Turistična zveza "Nova Gorica"
  Turistično društvo "Solkan"
  Zveza kulturnih društev

 • Opis: Med prvo svetovno vojno je bil Sabotin prizorišče krutih spopadov. Danes, ko meja ni več, simbol ločevanja narodov, Sabotin s svojim Parkom miru postaja vzor sodelovanja in enotnosti, saj pri projektu sodeluje vseh dvaindvajset narodov, ki so se borili na soški fronti. V okviru projekta je bilo zgrajene kar nekaj rekreativne infrastrukture. Ponovno so bile označene in urejene poti, zgrajene kolesarske poti, obnovljenih je bilo dvajset kavern in urejenih več kot sto petdeset metrov jarkov iz prve svetovne vojne. Namen projekta je bil tudi izdelati skupne turistične proizvode (Sabotin, Park miru, Gastronomija - Okusi ob meji, Fronte in meje), s pomočjo katerih bi se Park miru povezal s širšim območjem soške fronte. V ta namen so bili urejeni informativni centri in info točke za obiskovalce, in sicer v vili Bartolomei v Solkanu, v nekdanji karavli ob meji in na sedežu AIAT v Gorici. Med izvedene aktivnosti sodijo tudi analiza turističnih zmogljivosti, usposabljanje turističnih ponudnikov, organizacija dogodkov, priprava turističnih programov za dvo-, tri- ali šestdnevno bivanje ter promocija turističnih paketov, s katerimi je ovrednoteno celotno območje. V skladu s posebnim načrtom trženja se promocijske aktivnosti izvajajo na obeh straneh meje z uporabo zgibank, predstavitvenih video posnetkov ter radijskih in televizijskih oglasov. Čezmejno območje je prikazano na prepoznaven način, razviden tudi v prizadevanjih za trajnostni razvoj in zaščito obstoječih naravnih ter zgodovinskih in kulturnih bogastev.
 • Spletna stran projekta: http://www.sabotin.net

 • Datum pričetka projekta: april 2005
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 334.946,98 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Goriška