map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: WATER - Wet area for tourism envir and recreation

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: CBVEN222452
 • Koristnik: Občina Spinea
 • Partner:
  Občina Tolmin

 • Opis: Namen projekta je bil ovrednotiti naravno in okoljsko pot po mokriščih in vmesnih območjih. Pot povezuje park Laghetti di Martellago, park Nuove Gemme v kraju Spinea, nekdanje rudnike v kraju Salzano, nekdanje rudnike v kraju Luneo (oaza WWF) in novo območje v urbanem središču Občine Spinea. V okviru projekta je bilo izdelano ovrednotenje lokalnega bogastva, izdelane raziskave in študije za ekološko prekvalifikacijo izpusta Cimetto ter urejene rečne poti in območja za izvajanje vzgojnih programov o vodi. Pot se razteza v dolžini petindvajset kilometrov po ozemlju, ki obsega štirinajst kvadratnih kilometrov. Namen projekta je bil ovrednotiti lokalne zanimivosti in obogatiti turistično ponudbo z ureditvijo celovite poti na osnovi naravnih in kulturnih posebnosti območja. Urejena so bila namreč posebna območja za centre za usposabljanje, prostori za rekreacijo in posebne povezovalne poti. Posebej je potrebno poudariti izvedbo aktivnosti nemenjene promociji ustvarjenih sinergij: v ta namen je v okviru projekta bila izdelana spletna stran, na kateri si je možno ogledati vso dokumentacijo o projektu, informativne evidenčne kartone, opis ukrepov za ekološko prekvailifikacijo ter urejene poti, na katerih so označene kulturne in naravne znamenitosti obravnavanega območja.
 • Spletna stran projekta: http://www.progettowater.org

 • Datum pričetka projekta: februar 2005
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 137.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Goriška