map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Eurego - študija o možni ustanovitvi evroregije v slovensko - italijanskem čezmejnem prostoru

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332155
 • Koristnik: Pokrajina Gorizia
 • Partner:
  Občina Gorizia
  Občina Monfalcone
  Meduniverzitetni konzorcij IUISE - Mednarodni univerzitetni inštitut za evropske študije (Gorizia)
  Univerzitetni konzorcij Gorica
  ISIG - Inštitut za mednarodno sociologijo v Gorici (Gorizia)
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Bovec
  Občina Kanal ob Soči
  Občina Kobarid
  Občina Šempeter-Vrtojba
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Projekt je namenjen preučevanju možnosti in koristi za ustanovitev čezmejne evroregije, ki bi s sodelovanjem na več področjih prispevala k premostitvi še ostalih mejnih pregrad po vstopu Slovenije v EU. Projekt je nastal tudi iz potrebe, da se nadaljuje z vsebinami iz “Protokola čezmejnega sodelovanja” in se jih prilagodi novi ureditvi odnosov med območjema. Uporaba metodologij, delovnih orodij in skupnih strategij, ki so med drugim usmerjeni k izdaji projektnih predlogov za njihovo financiranje, so namenjeni k ustvarjanju novih območnih dimenzij, ki so usmerjene k okrepitvi pobud za sodelovanje na raznih področjih med obema območjema.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2004
 • Datum konca projekta: avgust 2005
 • Odobreni strošek: 35.775,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia