9999_slohello
Kolofon


9999_slohello

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 21.april 2009

Naročnik: Regione FVG
Priprava gradiva:  Leonardo Lenoci, Sandy Petrossy, Michele Becia

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Pomočnik projektnega vodjE:
Grafična podoba:
Programiranje:

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).