map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Park spomina: projekt za obnovo in oživitev zgodovinskega spomina na 1. svetovno vojno

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332302
 • Koristnik: Pokrajina Gorizia
 • Partner:
  Občina Doberdò del Lago - Doberdob
  Občina Fogliano - Redipuglia
  Občina Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči
  Fundacija Poti miru v Posočju (Kobarid)
  Goriški muzej
  Občina Miren - Kostanjevica
  Upravna enota (Tolmin)

 • Opis: Namen tega projekta je biča uredite prostora za hrambo zgodovinskih ostankov bojev, ki so med prvo svetovno vojno zajeli goriški in slovenski Kras. Končni cilj je bil razširiti domet projekta in po zaključku financiranja iz skladov Evropske unije vključiti vanj vse podobne zbirke z italijansko-avstrijske fronte ter poenotiti delovanje zbirk skupne zgodovinske dediščine. Park spomina je kot kraj, kjer se shranjuje dragocena zgodovinska dediščina, še toliko bolj pomemben, če pomislimo na možnost koriščenja v poučne namene oziroma v povečanje števila tujih in domačih turistov. S to pobudo za obnovo in ovrednotenje zgodovine in kulture ter povečanje obiska na tem območju se postavijo temelji za kulturni turizem ter se hkrati ovrednoti krajina in številna naravovarstvena in arheološka območja na tem ozemlju. Projekt bi moral biti tudi svarilo prihodnjim generacijam, da bi ta nekdanja tragična bojišča v prihodnosti bila kraj dialoga in miru med narodi, zlasti ob upoštevanju evropske integracije in širitve Evropske unije proti vzhodu. Projekt je zasnovan v več sklopih: ureditev zgodovinskih krajev, zlasti dostopnih poti in ustreznih oznak s pozornostjo do njihove čezmejne narave, promocija krajev z distribucijo informacij na večpredstavnostnih nosilcih, izdelava spletne strani in priprava promocijskega videa.
 • Spletna stran projekta: http://www.provincia.gorizia.it/parco-memoria/ custom/sez_cms.php?menu_id

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: julij 2007
 • Odobreni strošek: 200.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia