map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Ekomanager

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331239
 • Koristnik: SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
 • Partner:
  Zveza industrijalcev goriške pokrajine
  Mestna občina Nova Gorica
  Politehnika "Nova Gorica"
  Pokrajina Gorizia
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSO - Svet slovenskih organizacij

 • Opis: Projekt izobraževanja vključuje okoljevarstveno problematiko na čezmejnem območju Italije in Slovenije, v okviru katerega je poseben poudarek namenjen politikam varstva okolja in trajnostnega razvoja. Podoba ekomanagerja izhaja iz rastoče potrebe italijansko-slovenskih podjetij po kvalificiranem kadru, ki bi bil sposoben opredeliti okoljevarstveno problematiko in gospodarski vpliv, ki ga ima varovanje okolja na podjetje, z zagotavljanjem spoštovanja varovanja okolja v celotnem proizvodnem procesu, od načrtovanja do prodaje končnega izdelka. Ekomanager deluje na področju izboljšanja proizvodnih sistemov in kakovosti okolja, pri čemer njegov delokrog obsega področje logistike, marketinga, pravnih zadev, zniževanje proizvodnje odpadkov in ravni onesnaževanja v proizvodnem procesu. Poleg tega je odgovoren za optimizacijo porabe energije in za uvajanje proizvodnih procesov z majhnim vplivom na okolje. Poklicna podoba ekomanagerja postaja temeljnega pomena za delovanje vodstvenega sistema podjetja; njegove tehnične in vodstvene pristojnosti obsegajo tudi nadzor nad proizvodnimi procesi usmerjenimi v zmanjšanje emisij in varčevanje z energijo; načrtovanje, vzpostavljanje, kontrolo in vodenje novih, do okolja prijaznih tehnologij; aktivnosti za ponovno uporabo odpadnega materiala in ostankov v proizvodnji; raziskovanje usmerjeno v inovacije pocesov, varčevanje in ponovno uporabo energije.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 59.997,36 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste