faq_slohello
FAQ


faq_slohello

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori za projekte, ki so skladno z Obvestilom Organa upravljanja o povečanem obsegu sofinanciranja (št. zadeve 32642/FIN z dne 26.11.2014) posredovali Izjavo o sprejemu sofinanciranja


Projekti, ki so posredovali Izjavo o sprejemu sofinanciranja

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori v zvezi s projekti, ki ustvarjajo prihodek


Projekti, ki ustvarjajo prihodek

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori v zvezi s poročanjem


Poročanje

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori v zvezi z Javnim razpisom za predložitev standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011


Finančna sposobnost
Upravičeno območje

Vprašanja in odgovori v povezavi z dokumentacijo, ki jo je potrebno posredovati pred podpisom Pogodbe o sofinanciranju


SLOVENSKI JEZIK
ITALIJANSKI JEZIK

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori v zvezi z Javnim razpisom za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 in Javnim razpisom za predložitev strateških projektov št. 01/2009 – poziv v okviru druge stopnje postopka


SLOVENSKI JEZIK
ITALIJANSKI JEZIK
Izvajanje projektov

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo