map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Bio-agricultural management and control

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331133
 • Koristnik: CEFAP - Kmetijski šolski in izobraževalni center (Codroipo)
 • Partner:
  APROBIO - Zveza bioloških in biodinamičnih proizvajalcev Furlanije Julijske krajine (Codroipo)
  Kmetija "Ermacora" (Pavia di Udine)
  Kmetija "Saccavini" (Remanzacco)
  Konzorcij za promocijo in razvoj (Udine)
  Državni poklicni zavod za kmetijstvo in okolje "Stefano Sabbatini" (Pozzuolo del Friuli)
  SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
  Tehniški šolski center Nova Gorica - Srednja poklicna in tehniška kmetijsko - živilska šola
  ZEKSP - Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske

 • Opis: Prioritetni cilj Evropske unije je povečati ekološko kmetijstvo in spodbuditi razvoj območja. Kar zadeva razvoj podeželja, Skupna kmetijska politika (SKP) posebno pozornost posveča prav razvoju biološkega kmetijstva. Tudi regionalni programi razvoja podeželja sledijo istemu cilju z izvajanjem takoimenovanih kmetijsko-okoljskih ukrepov: veliko kmetijskih gospodarstev Furlanije Julijske krajine se je pridružilo eni ali več aktivnostim omenjenih ukrepov in se vključilo v sistem certificiranja regionalnih integriranih proizvodov. Sicer pa je v zadnjih letih tudi Slovenija pričela uporabljati - na eksperimentalni ravni - alternativne oblike pridelave, ki se uporabljajo v ekološkem kmetijstvu. S tega vidika ima čezmejno sodelovanje velik pomen pri soočanju s to problematiko v okviru poklicnega izobraževanja. Projekt izhaja namreč iz dejstva, da na italijanskem ozemlju očitno primanjkuje strokovnega in novega znanja s področja ekološkega kmetijstva, medtem ko je v Sloveniji čutiti potrebo po približanju kmetijsko-živilskim standardom, ki jih zahteva širitev Evropske unije. V obeh državah pa se pri vodenju podjetij soočajo z nizko ravnjo uporabe novih informacijskih tehnologij. S tega vidika je cilj projekta pričeti z izobraževanjem, katerega namen je dvigniti raven strokovnega znanja kmetijskih tehnikov za podporo podjetjem, ki so se odločila za ekološki način pridelave (mišljeno je integrirano in biološko kmetijstvo), tudi z združitvijo slovenskih in italijanskih ekoloških podjetij v mrežo.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2004
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine