www.ita-slo.eu www.ita-slo.eu Novice in obvestila sl-si PROJEKTI CTN: SKLENJENE POGODBE ZA SOFINANCIRANJE http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2017050510065944/ Novice “Umbrella” shema za dodelitev državnih pomoči podjetjem na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 – Uredba o skupinskih izjemah - Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2017011712412845/ Novice Javni Poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2017011014085952/ Novice URAD POSREDNIŠKEGA ORGANA EZTS GO. IZVAJANJE CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE (CTN EZTS GO). JAVNI POZIV ZA IZBOR NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI PROJEKTNIH PREDLOGOV. http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2017010512030057/ Novice Javni Poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016122914163070/ Novice Začetek postopka za vzpostavitev celostne teritorialne naložbe (CTN EZTS GO), ki bo izvedena na čezmejnemu območju občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016122112452207/ Novice Javni Poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016121214522962/ Novice Pomembno obvestilo - Zadeva: sporočilo namenjeno vsem kandidatom, ki so predstavili vlogo za vpis na seznam za akreditacijo - odlok 2639/FIN z dne 7. oktobra 2016. http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016120209295196/ Novice JAVNI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE ŠT. 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016: PRIJAVLJENI PROJEKTI http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016101817474057/ Novice JAVNI POZIV ZA OBLIKOVANJE SEZNAMA NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI PROJEKTNIH PREDLOGOV http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016100714552592/ Novice Objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov http://www.ita-slo.eu/projekti/javni_razpisi/2016061512191397/ Razpisi INTERREG V-A ITALJA-SLOVENJA 2014-2020: objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016100715133148/ Novice OBLIKOVANJE SEZNAMA NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI PROJEKTNIH PREDLOGOV http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016091214573836/ Novice Delovno srečanje o aplikaciji za oddajo e-prijavnice s prijavitelji, ki so prevzeli vlogo vodilnih partnerjev http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016090208560141/ Novice INFO DAY – Republika Slovenija - 14. julij 2016 http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016063010522823/ Novice LOCAL EVENT – Dežela Veneto - 29. junij 2016 http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016062812345541/ Novice PRVI RAZPISI ZA STANDARDNE PROJEKTE: OBVESTILO http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061312300650/ Novice DOGODEK »Building bridges between cross-border experiences 2007-2013 and perspectives 2014-2020« - 9. junij 2016: objava predstavitev http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061014051090/ Novice Evropsko Čezmejno sodelovanje Italija-Slovenija: zaključek programskega obdobja 2007-2013 in uvodna prireditev Programa Interreg V-A Italija-Slovenija http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016053109512008/ Novice Objava lestvic javnih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest v okviru Skupnega sekretariata 2014-2020 http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016050309591672/ Novice