map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Projekt UNIVERSITAS - Mednarodna univerza InCE v italijansko-slovenskem obmejnem območju. Možni scenariji za priložnosti območja

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331081
 • Koristnik: Glavna direkcija za delo, izobraževanje, univerze in raziskovanje Avtonomne Dežele Furlajine Julijske krajine
 • Partner:
  Mestna občina Koper-Capodistria

 • Opis: Projekt UNIVERSITAS je namenjen analizi in spremljanju virov, prisotnih na čezmejnem slovensko-italijanskem območju, in sicer na tržaško-koprskem ter goriško-novogoriškem, v luči uresničevanja in izvajanja različnih oblik mednarodnega sodelovanja na univerzitetnem področju srednje in jugovzhodne Evrope. Raziskava je potekala zlasti na podlagi analize treh modelov univerzitetnega sodelovanja in ugotavljanja njihove izvedljivosti. To so model mreže (za katerega je značilno oblikovanje univerzitetnih mrež na podlagi posameznih izobraževalnih ali raziskovalnih programov), interfakultetni model (za katerega je značilno skupno ustanavljanje fakultet, pri katerem univerze, ki sodelujejo v mreži, prispevajo oziroma na novoustanovljene fakultete napotijo svoje človeške vire) in model nove univerze (pri katerem gre za oblikovanje nove univerze z novim ali napotenim osebjem). Mednarodna raziskovalna skupina je, tudi na podlagi analize trenutne ponudbe na področju izobraževanja v srednji in jugovzhodni Evropi ter zlasti v prihodnjih članicah EU, na kraju samem opredelila subjekte, ki jih odlikuje odličnost na izobraževalni, kulturni ter institucionalni ravni in, ki bi bili sposobni prispevati k uresničitvi projekta Univerze InCE. Cilj projekta je proučiti možnosti, ki jih ponuja čezmejno slovensko-italijansko območje v zvezi z aktualno ponudbo na področju izobraževanja, sinergijo med institucijami, pričakovanji in pripravljenostjo sodelovanja gospodarstva; ovrednotiti visokošolsko izobraževanje, ki predstavlja ključen vir čezmejnega razvoja, v mednarodnem okviru; prispevati k promociji sodelovanja med obmejnimi regijami na področju znanstvenega raziskovanja in izobraževanja; prispevati h globlji integraciji obmejnega območja s pomočjo skupnega pristopa k strateškemu projektu na področju izobraževanja. Poleg raziskovalnih aktivnosti je v sklopu projekta predvidena tudi faza informiranja, v okviru katere bo na spletni strani in na CD-ju objavljena zbirka podatkov z informacijami o povpraševanju in ponudbi ter o veljavni zakonodaji na področju izobraževanja v državah srednje in jugovzhodne Evrope. Rezultati, doseženi po zaključku projekta, bodo predstavljeni na zaključnem simpoziju.
 • Spletna stran projekta: http://www.progettouniversitas.org

 • Datum pričetka projekta: september 2003
 • Datum konca projekta: december 2005
 • Odobreni strošek: 195.750,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Pordenone, Treviso