23_slohello
Ostali dokumenti


23_slohello

Zakonodaja Republike Italije

logo Italian Republic


V Italiji je Ministrstvo za gospodarski razvoj (MISE)-DPS vodilna uprava iz ESRR ter referenčni nacionalni organ Evropske komisije in ostalih Držav članic za zadeve povezane s Ciljem Evropsko teritorialno sodelovanje.

V italijanski verziji strani "Temeljni dokumenti - Ostali dokumenti" poimenovana "Altri documenti" so objavljeni glavni dokumenti italijanske zakonodaje (samo v italijanskem jeziku).Zakonodaja Republike Slovenije

slovenian emblem


Uradni list

Uradni list RS. Stran 6760/Št.45/4.6.2010

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013


Objava besedil nima uradnega značaja. Edino veljavno besedilo je tisto objavljeno v uradnem listu.

kontakti

Skupni organ upravljanja
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
E-mail:

Skupni tehnični sekretariat
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 3775907
E-mail:

Slovenska info točka
Služba vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel. (+386) 5 7318 533
Fax (+386) 5 7318 531
E-mail: