map_slohello
Zemljevid


map_slohello

Trieste


Trieste


oktober 2012 - april 2015 Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana

oktober 2012 - april 2015 Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana

februar 2009 - februar 2009 Enake možnosti v prostoru Alpe Jadran

maj 2007 - januar 2008 Inovacijski management

marec 2007 - maj 2008 Ekonavade: čezmejni projekt okoljske vzgoje

december 2006 - junij 2008 CROSS V - Strategija razvoja 5. koridorja s posebnim poudarkom na odseku med Italijo in Slovenijo ter študija izvedljivosti nove železniške proge Trst – Divača ob izvajanju Odločbe (ES) št. 884/2004

oktober 2006 - februar 2008 OTIS - Čezmejno opazovališče delovanja pristaniških con Trsta, Tržiča in Kopra

julij 2006 - november 2006 TRA.VE.SLO - Zgodovina, tradicija in okolje, kot turistična promocija majhnih občin na obmejnem območju vzhodnega dela Veneta in Slovenije

julij 2006 - oktober 2007 TURSUB - Zaklad, ki ga velja odkrivati in ohranjati – podvodni svet Kopra, Gradeža in Caorl

junij 2006 - marec 2008 TROPLO - Vzpostavitev čezmejnega sodelovanja pri kompostiranju stranskih produktov v pridelavi oljk

februar 2006 - december 2007 UE-LI-JE - Oljka v zgodovini, krajini ter gospodarstvu na območju slovenskih in italijanskih Brd: ohranitev in razvoj

januar 2006 - marec 2008 Reteimpragricola - Pilotni projekt za pripravo čezmejne mreže kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev sistema za neposredno prodajo lastnih pridelkov z oznako kakovosti

januar 2006 - december 2006 Šport kot sredstvo za gradnjo prijateljstva in spoznavanja okolja

januar 2006 - september 2008 Integracija doktorskega študija bioloških znanosti na italijanskih in slovenskih akademskih inštitucijah

januar 2006 - december 2007 PROMO – Promocija mobilnosti in varstvo čezmejnega dela

december 2005 - februar 2007 Obrambni sistem prve svetovne vojne 1915-1918 2. in 3. obrambna in povezovalna linija

november 2005 - december 2007 MAPSHARING - Določanje skupnih instrumentov in metodologij v namen sestavitve skupne mape prostorskih znanj in izvajanja strateške okoljske presoje na čezmejnem območju Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in Republike Slovenije

november 2005 - december 2007 DISO-RE - Čezmejno sodelovanje in dobre prakse za čiščenje komunalnih odpadnih voda na vodnem območju Soče

oktober 2005 - december 2007 AGROMIN - Kmetijstvo manjšin - Analiza in ovrednotenje tipičnih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

oktober 2005 - junij 2007 SCOLARIS Schools Cooperation Laboratory between Italy and Slovenia

september 2005 - december 2006 Čas in sonce. Sončna ura na čezmejnem območju

september 2005 - junij 2006 Umetnost doživljanja prostora: od Krasa do morja

september 2005 - oktober 2007 Utrinki in okusi čezmejnega Krasa

september 2005 - december 2007 VALO-PT - Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

september 2005 - junij 2007 Preskoči mejo, nastala bo zgodba - Raziskovanje ustnega izročila v čezmejnem kulturnem prostoru preko analize pripovedk in preko skupnih srečanj ob meji

september 2005 - marec 2008 Mejni dogodki

avgust 2005 - december 2007 TEMPO - Narava, kultura, šport brez meja – Tematske poti v Sloveniji, Furlaniji Julijski krajini in Venetu

julij 2005 - september 2007 JEDIS - Joint Environmental Decision-support Information System: Skupni informacijski sistem o učinkovitosti ukrepov za izboljšanje okolja

julij 2005 - julij 2007 V okolici tržaški

junij 2005 - februar 2007 WELLGENE - Animal welfare and product quality- Zdravje živali in kakovost proizvodov v centrih za gensko razmnoževanje, s pomočjo novih metod in tehnologij upravljanja

junij 2005 - oktober 2006 Posodobitev predpisov in praks za upravljanje z odpadki v čezmejnem slovensko-italijanskem primorskem območju

maj 2005 - november 2006 K odkrivanju Beneškega zaledja: med umetnostjo, glasbo in tradicijo

maj 2005 - oktober 2007 Poti miru / Sentieri di pace

maj 2005 - april 2006 Integrirani tele turizem

maj 2005 - september 2006 Evropski projekti (nadgrajena različica)

maj 2005 - september 2006 Evropski projekti (uvodni seminar)

maj 2005 - september 2006 Uvod v instrumente Evropske skupnosti

maj 2005 - september 2006 Opazovanje okolja za upravljanje ćezmejnega prostora

april 2005 - september 2006 CULT.I.SPORT - Kultura, itinerariji in šport: združena turistična ponudba manjših čezmejnih krajev

april 2005 - maj 2007 Termalizem v duhu ohranjanja zdravja in medsebojnega spoznavanja

april 2005 - september 2006 Tehnike uvoza in izvoza

april 2005 - julij 2008 Festival

marec 2005 - september 2007 Preučevanje mehanizmov delovanja Trail-a na humanih normalnih in malignih celicah

februar 2005 - november 2006 Od reke Piave proti vzhodu,turistične in kulturne poti

februar 2005 - julij 2007 Kartosys - Sistem za promocijo turističnih kmetij na slovenski in italijanski strani Krasa

februar 2005 - marec 2006 Tehnike izdelovanja projektov skupnosti

februar 2005 - december 2005 Eurogo 2004

januar 2005 - junij 2007 ITINERARI STORICI - Zgodovinske poti med Krasom in Sočo

januar 2005 - junij 2006 Projektiranje na področju turizma in varovanih območij - Pripravnici: Darja Kranjc in Erica Brunazzi

januar 2005 - marec 2006 Youth leader - Pripravnika Alma Volk in Andrea Malagnino

januar 2005 - junij 2007 Ocena nevarnosti okužbe z lymsko boreliozo in drugimi boleznimi, ki jih prenašajo klopi v predgorske

december 2004 - september 2007 MIN-TOUR - Manjšine in turizem. Turistična animacija in skupna promocija čezmejnega območja

december 2004 - april 2008 LACJO DROM (SREČNO POT): Vodne poti se srečajo in zbližajo

december 2004 - junij 2006 Tehnike zbiranja in obdelave podatkov v čezmejnem prostoru - Pripravnika: Igor Lakovic in Roberta Vincoletto

november 2004 - marec 2008 PRADA - Priprava sistema za oceno okuženosti s peronosporo na posameznim območjih

november 2004 - julij 2005 Fleksibilne storitve za zgodnje otroštvo

oktober 2004 - september 2006 Inženir za nadzorne sisteme

oktober 2004 - september 2007 Na ozemlju, kjer meja pomeni most. Delitve in sodelovanja na mejnem območju med Italijo in Jugoslavi

oktober 2004 - julij 2007 Obalne naselbine Severnega Jadrana: topografske raziskave na kopnem in v morju

oktober 2004 - december 2006 Med Nadižo in Sočo: zgodovina in arheologija ozemlja

september 2004 - december 2006 Turistične kmetije brez meja. Čezmejno sodelovanje na področju turističnih kmetij.

september 2004 - marec 2007 Portfolio, mednarodno primerljivo spričevalo

september 2004 - december 2005 Strategije in metodologije poučevanja za razvoj medkulturnih odnosov: participativni pristop

september 2004 - marec 2006 Ekomanager

september 2004 - marec 2006 Prostorska politika

september 2004 - marec 2006 Tehnike za promocijo kulturne dediščine

september 2004 - marec 2006 Front office operater na turističnem biroju

september 2004 - maj 2006 AR.CO. Milje Koper

julij 2004 - marec 2008 Opazovalnica socialne politike v Furlaniji-Julijski krajini in v Sloveniji

junij 2004 - september 2005 Specialist funkcije marketinga in prodaje gostinsko-hotelirskih podjetij

junij 2004 - julij 2005 Pomožni knjižničar - pripravnici: Michela Predan, Maja Kokove - Hrovat

maj 2004 - junij 2006 Čezmejno povezovanje šola - delovno okolje

maj 2004 - julij 2006 Tehnike trženja bančnih proizvodov - Tanja Spacal, Tamara Moro

maj 2004 - junij 2005 Tehnike priprave projektov na področju čezmejnega sodelovanja - Adrijana Šonc Može e Adriana Longo

april 2004 - april 2007 Skupaj v Evropo

april 2004 - maj 2005 Evropa v cvetju

marec 2004 - april 2007 Čar čutov: dve deželi in dve vrsti gostoljubja se srečujeta na poteh vonjav, okusov, zvokov, ljudi in barv na turističnih kmetijah srednje Furlanije in zahodne Slovenije

marec 2004 - junij 2005 Bio-agricultural management and control

marec 2004 - november 2004 Upravljalec čarterja

marec 2004 - junij 2005 Tehnike za upravljanje evropskih programov

marec 2004 - november 2004 Mednarodno sodelovanje za razvoj

marec 2004 - november 2004 Medkulturno novinarstvo

marec 2004 - julij 2005 Odprta meja v novem času

januar 2004 - junij 2005 Promocija bioloških izdelkov, biološka-turistična pot med Benetkami in Portorožem - BIO TURIZEM

januar 2004 - december 2004 Štipendij za magisterij o Srednji Evropi

januar 2004 - december 2005 Skupni katalog

januar 2004 - december 2006 Migracije ter gospodarske in družbene spremembe med Trstom in Koprom Obdobje po drugi svetovni vojni

januar 2004 - avgust 2006 Ogenj brez meja

december 2003 - junij 2005 Barvni vrtovi

november 2003 - december 2004 Glasba brez meja

oktober 2003 - marec 2006 Primeri dobrih praks za pripravo in razvoj obrtnih con na čezmejnem območju

oktober 2003 - junij 2006 Julijci v današnji in prihodnji podobi: Belopeška jezera

oktober 2003 - november 2005 Pešpot in kolesarska steza Marsovo polje – Draga. Dopolnjevalna dela

september 2003 - junij 2008 Posegi za obnovo naravnega okolja v biotopu barja Selvote

september 2003 - december 2005 Projekt UNIVERSITAS - Mednarodna univerza InCE v italijansko-slovenskem obmejnem območju. Možni scenariji za priložnosti območja

junij 2003 - avgust 2006 GORIZIA NOVA - MODEL PLAN: modeli za trajnostni razvoj v obmejnem območju. Urbano področje

maj 2003 - maj 2008 Spoznaj Kras - Zgonik

april 2003 - november 2006 Modeli trajnostnega razvoja kmetijstva in postopkov reje živali na kraškem in hribovitem območju za potrebe ohranjanja kulturne krajine in vrednotenja lokalnih proizvodov

april 2003 - junij 2006 Obnova in ovrednotenje kakovostnih sadnih vrst kot prispevek k biotski raznovrstnosti in biološki pridelavi sadja na čezmejnem območju

februar 2003 - december 2007 Ohranjanje in upravljanje obalnih mokrišč severnega Jadrana: posegi za obnovitev naravnega okolja v Deželnem naravnem rezervatu Valle Cavanata

januar 2003 - april 2007 Informirati se, študirati in delati brez meja. Čezmejni projekt šolskega in poklicnega izobraževanja Italija-Slovenija

januar 2003 - junij 2008 Coast to coast. Del: Turistično/okoljsko in kulturno oblikovanje

november 2002 - avgust 2004 Čezmejno omrežje med klinikami

oktober 2002 - september 2007 Izobraževalno okoljski projekt

september 2002 - junij 2008 Trajnostno čezmejno upravljanje rastlinskega bogastva

september 2002 - december 2005 Kraška naravoslovna učna pot opremljena tudi za slepe

avgust 2002 - november 2005 Posodobitev infrastrukture na terminalu Fernetiči v skladu z novimi carinskimi predpisi in posebno pozornostjo na izgradnji logističnega terminala Fernetiči–Sežana ob vstopu Slovenije v EU (glavna dela)

avgust 2002 - december 2004 Posodobitev infrastrukture na terminalu Fernetiči v skladu z novimi carinskimi predpisi in posebno pozornostjo na izgradnji logističnega terminala Fernetiči–Sežana ob vstopu Slovenije v EU (dodatna dela)

marec 2002 - marec 2006 Raziskave, ozemlje in širijenje znanstvenih podatkov Lymska borelioza na čezmejnem Krasu

julij 2001 - december 2005 Preučevanje prehrambenega stanja in odstopanj v morskem ekosistemu severnega Jadrana

oktober 2000 - oktober 2006 Ukrepi za varovanje in ovrednotenje obalnega območja