map_slohello
Zemljevid


map_slohello

Udine


Udine


oktober 2012 - april 2015 Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana

oktober 2012 - april 2015 Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana

februar 2009 - februar 2009 Enake možnosti v prostoru Alpe Jadran

januar 2007 - marec 2008 AGRIMONT – Inovativno kmetijstvo na čezmejnem gorskem območju

marec 2006 - marec 2008 IV Gamma - Nove tehnologije pridelave, proizvodnje, predelave in shranjevanja avtohtonih dišavnic in zdravilnih zelišč

januar 2006 - december 2007 PROMO – Promocija mobilnosti in varstvo čezmejnega dela

januar 2006 - april 2008 Sodelovanje za nego bolnika / bolnik brez meje

december 2005 - december 2006 Sporazumevanje brez meja

december 2005 - oktober 2007 Potovanje iz Topolovo v Abitante

november 2005 - december 2007 PALPIS - Čezmejno sodelovanje in čezmejni načrti upravljanja na naravovarstveno pomembnih območjih v južnih Julijskih Alpah

november 2005 - december 2007 DISO-MA - Čezmejno sodelovanje in dobre prakse za čiščenje komunalnih odpadnih voda na vodnem območju Soče

november 2005 - december 2007 DISO-PRA - Čezmejno sodelovanje in dobre prakse za čiščenje komunalnih odpadnih voda na vodnem območju Soče

oktober 2005 - marec 2007 Dva svetova

september 2005 - junij 2006 Umetnost doživljanja prostora: od Krasa do morja

julij 2005 - junij 2008 Strokovna presoja vrednotenja kakovosti piva, proizvedenega v zasebnih-manjših pivovarnah v Deželi Furlanija Julijska krajina in v Sloveniji

junij 2005 - september 2006 Pot vil in mlinov

maj 2005 - maj 2008 Ukrepi za ovrednotenje ozemlja na območju občine Concordia Sagittaria

februar 2005 - julij 2007 Kartosys - Sistem za promocijo turističnih kmetij na slovenski in italijanski strani Krasa

januar 2005 - november 2006 Oživitev čezmejnega prometa

november 2004 - oktober 2005 Julijci v današnji in prihodnji podobi: Pešpot saškega kralja

oktober 2004 - september 2006 Uporaba znanstvenih dognanj in raziskovalnih metod v sonaravni in intenzivni prireji mleka

oktober 2004 - september 2006 Gradivo za prenovo didaktike fizike kot podpora studiju pedagoske fizike in uciteljem fizike v solah

oktober 2004 - september 2006 Interdisciplinarna revija

september 2004 - marec 2007 Ovrednotenje zgodovinske proizvodnje in tehnoloske dediščine v smislu tematskega turizma

julij 2004 - avgust 2006 Mednarodni geološko-rudarski Park Rabelj

april 2004 - marec 2006 Art Events Manager

april 2004 - marec 2006 Sport Events Manager

marec 2004 - april 2007 Čar čutov: dve deželi in dve vrsti gostoljubja se srečujeta na poteh vonjav, okusov, zvokov, ljudi in barv na turističnih kmetijah srednje Furlanije in zahodne Slovenije

marec 2004 - junij 2005 Bio-agricultural management and control

februar 2004 - maj 2007 Konjeniške steze: infrastruktura za povezavo in turistično ovrednotenje doline Cormor

november 2003 - junij 2005 AGRISLOVE.NET – Ovrednotenje čezmejne ponudbe turističnih kmetij s pomočjo ustanovitve informacijskega omrežja

oktober 2003 - junij 2006 Julijci v današnji in prihodnji podobi: Belopeška jezera

oktober 2003 - oktober 2008 Patriarhalni gradovi med Furlanijo in Slovenijo

september 2003 - september 2006 Mednarodni stalni observatorij o stanju biodoverzitete na Krasu

julij 2003 - avgust 2006 A.A.A. - CERCAN S-I

junij 2003 - december 2007 SIMIS - Povezani sistem monitoringa reke Isonzo-Soča

april 2003 - junij 2006 Obnova in ovrednotenje kakovostnih sadnih vrst kot prispevek k biotski raznovrstnosti in biološki pridelavi sadja na čezmejnem območju

april 2003 - marec 2007 Ponovna ureditev katastrske kartografije in dopolnitve k numerični tehnični kartografiji za njeno up

marec 2003 - april 2007 Park poselitvenega območja Ogleja in Obalno - kraške statistične regije

september 2002 - december 2005 Kraška naravoslovna učna pot opremljena tudi za slepe

julij 2002 - marec 2006 Realizacija upravnih in informacijskih centrov na zaščitenih območjih vzhodnega dela alpskega loka - Julijske Predalpe