nws_slohello
Novice


nws_slohello

100_1532.jpg09.09.2010 Več kot 180 udeležencev na delavnici o poročanju, upravičenih izdatkih, državnih pomočeh ter informiranju in obveščanju javnosti

Ob prisotnosti Organa upravljanja, ki deluje v okviru Glavne direkcije za mednarodne in evropske odnose Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, je Skupni tehnični sekretariat Programa čezmejnega sodelovanja Slovenia-Italia 2007-2013 v sodelovanju s slovensko Info-točko organiziral delavnico na temo poročanja, upravičenih izdatkov, državnih pomoči ter informiranja in obveščanja javnosti, namenjeno predvsem vodilnim in projektnim partnerjem strateških projektov predloženih v okviru javnega razpisa št. 01/2009 ter zunanjim svetovalcem.

Zaradi velikega zanimanja, ki so ga s številnimi vprašanji ob koncu vsake predstavitve izkazali sodelujoči – na delavnici je sodelovalo več kot 180 udeležencev -, je v prihodnjih tednih predvidena še ena delavnica z istimi vsebinami. Izvedba delavnic je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Na spodnjih povezavah je na voljo gradivo z delavnice (Power Point predstavitve):

• Predstavitev aktivnosti v podporo upravičencev – Skupni tehnični sekretariat Iztok Škerlič Gradivo v slovenskem jeziku
• Poročanje in zahtevki za izplačila: predstavitev obrazcev – Skupni tehnični sekretariat Olga Abram in Tomaž Konrad Gradivo v slovenskem jeziku
• Arhiviranje projektne dokumentacije – Skupni tehnični sekretariat Michela Giarle Gradivo v italijanskem jeziku Gradivo v slovenskem jeziku
• Sistem za spremljanje izvajanja projektov in zahteve sistema – Skupni tehnični sekretariat Danijela Kos Gradivo v slovenskem jeziku
• Državne pomoči - Ministrstvo za finance Republike Slovenije - Lea Lekočevič Gradivo v slovenskem jeziku
• Upravičenost izdatkov in prvostopenjska kontrola Roberto Piccini Gradivo v italijanskem jezikuTanja Colja-Frank Gradivo v slovenskem jeziku Olga Abram Gradivo v slovenskem jeziku
• Nepravilnosti in kršitve: vračilo neupravičeno izplačanih sredstev – Organ upravljanja Laura Comelli Gradivo v italijanskem jeziku
• Revizija projekta – Skupni revizijski organ Wania Moschetta Gradivo v italijanskem jeziku Predstavljena dokumentacija
• Izpolnjevanje zahtev glede informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju projektnih aktivnosti – Skupni tehnični sekretariat Michela Giarle Gradivo v slovenskem jeziku Gradivo v italijanskem jeziku

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo