nws_slohello
Novice


nws_slohello

P1030685.JPG30.09.2010 Več kot 80 udeležencev na delavnici o poročanju, upravičenih izdatkih, državnih pomočeh ter informiranju in obveščanju javnosti v Benetkah

V sodelovanju z Organom upravljanja, ki deluje v okviru Glavne direkcije za mednarodne in evropske odnose Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, je Skupni tehnični sekretariat Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 ter skupaj s programskim partnerjem deželo Veneto – Unità di progetto Cooperazione Transfrontaliera, v Benetkah organiziral delavnico na temo poročanja, upravičeni izdatki, državne pomoči ter informiranje in obveščanje javnosti.

S tem dogodkom se je zaključil ciklus delavnic namenjenih predvsem vodilnim in projektnim partnerjem strateških projektov predloženih v okviru javnega razpisa št. 01/2009 ter zunanjim svetovalcem. Na delavnicah, ki so potekale v Vidmu, Novi Gorici in Benetkah je sodelovalo več kot 450 udeležencev.

Na spodnjih povezavah je na voljo gradivo z delavnice (Power Point predstavitve):

Predstavitev aktivnosti v podporo upravičencem – Skupni tehnični sekretariat Iztok Škerlič Gradivo v slovenskem jeziku
Predstavitev obrazcev za poročanje in zahtevkov za izplačila – Skupni tehnični sekretariat Olga Abram in Tomaž Konrad
Predstavitev zahtev v povezavi z arhiviranjem projektne dokumentacije – Skupni tehnični sekretariat Michela Giarle
Predstavitev sistema za spremljanje izvajanja projektov in zahteve sistema – Skupni tehnični sekretariat Danijela Kos
• Upravičenost izdatkov in prvostopenjska kontrola
Roberto Piccini Gradivo v italijanskem jeziku
Nena Bibica Gradivo v slovenskem jeziku
Predstavitev nepravilnosti in kršitev: vračilo neupravičeno izplačanih sredstev – Organ upravljanja Laura Comelli Gradivo
• Revizija projekta – Skupni revizijski organ Wania Moschetta Gradivo v italijanskem jeziku Predstavljena dokumentacija
Predstavitev izpolnjevanja zahtev glede informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju projektnih aktivnosti – Skupni tehnični sekretariat Michela Giarle


Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo