map_slohello
Zemljevid


map_slohello

Padova


Padova


julij 2006 - november 2006 TRA.VE.SLO - Zgodovina, tradicija in okolje, kot turistična promocija majhnih občin na obmejnem območju vzhodnega dela Veneta in Slovenije

julij 2006 - december 2007 BULLABILITY - Uporaba inovativnih laboratorijskih tehnik za genetsko izboljšanje plodnosti in uporabnosti mleka različnih vrst goveda za pridelavo sira

januar 2006 - junij 2007 OviLatVeSlo - Projekt za pripravo raziskave o čezmejnem ovčjem mleku, tehnikah pridelave in kakovosti proizvodov ter vzpostavitev sledljivosti izdelkov

september 2005 - junij 2007 Bacbrenta - Turistično vrednotenje Beneškega ozemlja na območju Konzorcija bonifica Bacchiglione Brenta

julij 2005 - september 2007 Coveslo - Komuniciranje in celovita tržna promocija kakovostnega sadja, vrtnin in zelenjave iz pokrajine Benetke

marec 2005 - november 2006 LAGUNE

februar 2005 - november 2006 SANMIC-ECOTUR: Izdelava čezmejnega modela trajnostnega ekoturizma za vrednotenje arheoloških, duhovnih in krajev narodnih običajev vezanih na zgodovinski spomin prebivalcev občine San Michele al Tagliamento

december 2004 - junij 2007 Litoranea Veneta - slovenska obala. Projekt ovrednotenja ozemlja med Benetkami in slovensko obalo

november 2004 - oktober 2007 P.A.I.V. Doclisonpramaggiore - Projekt integriranih raziskovalnih aktivnosti za posodobitev vinogradniških gospodarstev na področju DOC Lison Pramaggiore (Pokrajina Benetke) in izboljšanje kakovosti pridelkov ter njihov uspeh na trgu

oktober 2004 - julij 2006 Harmonizacija bolnišničnih sistemov - Izvedba čezmejnih kliničnih modelov - Analiza in proučitev org

marec 2004 - april 2007 Čar čutov: dve deželi in dve vrsti gostoljubja se srečujeta na poteh vonjav, okusov, zvokov, ljudi in barv na turističnih kmetijah srednje Furlanije in zahodne Slovenije

december 2003 - junij 2005 Tipični kakovostni morski izdelki - Ovrednotenje tipičnih in kakovostnih ribjih izdelkov v pokrajini Benetke in v slovenskem obalnem pasu

november 2003 - junij 2005 ORTOCOGOMAR – Promocija uporabe tipičnih prehrambenih izdelkov

november 2003 - junij 2005 Ovrednotenje tipičnih kmetijskih in morskih izdelkov v Beneški laguni ter na slovenskem ozemlju

januar 2003 - december 2006 Razvoj študijskih dejavnosti in spremljanje morsko-obalnega ekosistema, z namenom zavarovati, celovito upravljati in ovrednotiti morsko bogastvo

januar 2003 - junij 2004 Trg delovne sile v Benetkah in Sloveniji. Kakovostna in količinska analiza beneških in slovenskih delavcev, namenjena poenostavitvi odnosa med povpraševanjem in ponudbo na obeh območjih