nws_slohello
Novice


nws_slohello

04.05.2017 PROJEKTI CTN: SKLENJENE POGODBE ZA SOFINANCIRANJE

INTERREG LOGO IT-SI 14-20

Dne 3.5.2017 so bile sklenjene pogodbe za sofinanciranje za dva projekta CTN, odobrena na Odboru za spremljanje z dne 22-23 februarja 2017. Projekta bosta izvedena v sklopu Celostne Teritorialne Naložbe (CTN) čezmejnega območja EZTS GO občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrojba. Prvi projekt predvideva izvedbo čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča in v ta namen so predvidene investicije za infrastrukture (kolesarske steze in počivališča) ter akcije za lokalno trženje. Vrednost projekta je 5.000.000 evrov. Drugi projekt predvideva vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev na območju EZTS GO. Projekt bo izveden na podlagi sodelovanja med pristojnimi organi zdravstvenega področja na območju EZTS GO. Vrednost projekta je 5.000.000 evrov.
Oba projekta bo vodilo Evropsko Združenje za teritoriano sodelovanje EZTS GO, ustanovljeno med tremi občinami in z glavnim sedežem v Gorici.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo