nws_slohello
Novice


nws_slohello

16.01.2017 “Umbrella” shema za dodelitev državnih pomoči podjetjem na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 – Uredba o skupinskih izjemah - Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

INTERREG LOGO IT-SI 14-20

Evropska Komisija je zabeležila Sporočilo o “umbrella” shemi za Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Shema št. SA.47280, vsebuje metodologijo upravljanja in izvajanja dodelitve državnih pomoči italijanskim in slovenskim podjetjem, ki kot upravičenci sodelujejo v projektih, financiranih v sklopu Programa. Shema mora biti uporabljena, upoštevajoč drugih shem državnih pomoči odobrenih s strani Evropske Komisije namenjenih območju Programa in upoštevajoč možnosti dodelitve državnih pomoči sheme “de minimis”.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo