nws_slohello
Novice


nws_slohello

21.12.2016 Začetek postopka za vzpostavitev celostne teritorialne naložbe (CTN EZTS GO), ki bo izvedena na čezmejnemu območju občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba

V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR), št. 51 z dne 21. decembra 2016, je bilo objavljeno obvestilo o povabilu Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje EZTS GO/GECT GO za predložitev projektov v sklopu celostne teritorialne naložbe (CTN EZTS GO), ki bo izvedena na čezmejnemu območju občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba.

Dokumentacija:
1. Smernice za izvajanje CTN EZTS GO
2. Obrazec za prijavo
3. Dokument tehnične podpore za izpolnjevanje prijavnice
4. Vzorec izjave edinega upravičenca
5. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju
6. EGTC GO ITI PROGRAMMING DOCUMENT

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo