nws_slohello
Novice


nws_slohello

12.12.2016 Javni Poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov

Z odlokom št. 3579/FIN z dne 12.12.2016:
1. Je odobren Seznam neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov ( Priloga 1 Poziva);
2. je določena zavrnitev vlog ( Priloga 2 Poziva)
Odločba s Prilogami 1 in 2 je objavljena na uradni spletni strani Programa www.ita-slo.eu in na spletni strani Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine www.regione.fvg.it.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo