nws_slohello
Novice


nws_slohello

18.10.2016 JAVNI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE ŠT. 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016: PRIJAVLJENI PROJEKTI

LOGO INTERREG ITA-SLO 2014-2020 WITH ERDF

V petek 30. septembra 2016 je zapadel rok za oddajo e-vlog za razpise za standardne projekte 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f e 4/2016 11ETS. Predstavljenih je bilo 160 projektih predlogov, kar potrjuje da so bili izzivi programa na čezmenjem območju sprejeti z velikim zanimanjem. Podrobne informacije o predstavljenih projektih so
razvidne v spodnji razpredelnici.
Projektni predlogi bodo ocenjeni po postopkih predvidenih v Priročniku za ocenjevanje.

PICTURE - TABLE CALLS 2016 - SUBMITTED PROJECTS - BIG
Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo