nws_slohello
Novice


nws_slohello

15.06.2016 INTERREG V-A ITALJA-SLOVENJA 2014-2020: objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov

LOGO INTERREG ITA-SLO 2014-2020 WITH ERDF


Objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov.
Objavljen v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) dne 15. junija 2016, številka 24 (v italijanskem jeziku).

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo