nws_slohello
Novice


nws_slohello

14.06.2016 Delovno srečanje o aplikaciji za oddajo e-prijavnice s prijavitelji, ki so prevzeli vlogo vodilnih partnerjev

Obveščamo vas, da se bo v sklopu s Programom Interreg Italia-Slovenija 2014-2020 organiziralo
- delovno srečanje (v italijanskem jeziku) s prikazom vnašanja v aplikacijo za oddajo e-prijavnice. Srečanje za italijanske VP, ki pripravljajo projekte v okviru prvega sklopa razpisov Interreg Italija-Slovenija, bo potekalo v četrtek, 1. septembra 2016 ob 10.00 uri v Trstu na sedežu Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine v ulici Udine 9 in
- delovno srečanje (v slovenskem jeziku) s prikazom vnašanja v aplikacijo za oddajo e-prijavnice. Srečanje za slovenske VP , ki pripravljajo projekte v okviru prvega sklopa razpisov Interreg Italija- Slovenija bo potekalo v petek, 2. septembra 2016 ob 10.00 uri v Regionalni pisarni SVRK (Štanjel 1a, kvadratni stolp).
Za srečanje je obvezna prijava na elektronski naslov jts.itaslo@regione.fvg.it (za srečanje v Trstu) in it-si.svrk@gov.si (za srečanje v Štanjelu), v kateri navedite naslednje podatke: ime in priimek, organizacija, akronim projekta, pri katerem imate vlogo vodilnega partnerja in prednostna os/specifični cilj, na katerega nameravate oddati vašo vlogo.
Zaradi organizacijskih razlogov bodo dovoljene prijave le enega udeleženca na projekt oziroma prosimo, da prijavite le po enega predstavnika vodilnega partnerja.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo